Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Weekers: wetsvoorstel kwam tot stand in samenwerking met Belastingdienst

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft gereageerd op het verzoek van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) om een reactie te geven op de bezorgdheid van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) met betrekking tot het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst. Volgens Weekers kwam het wetsvoorstel tot stand in nauwe samenwerking met de fiscus.

Op 16 oktober kwam de VHMF met een persbericht naar buiten waarin de ambtenaren hun bezorgd uitten over de plannen van Weekers om de navorderingstermijn bij een onjuiste belastingaangifte te verkorten van 5 jaar tot maximaal 3 jaar.

Weekers verzekert Omtzigt dat het wetsvoorstel tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met de Belastingdienst en dat de inhoud door de specialisten en de leiding van de Belastingdienst wordt onderschreven. Verder wijst hij erop dat het wetsvoorstel op internet is geconsulteerd en dat de reacties daarop het wetsvoorstel, naar zijn mening, nog verder hebben verbeterd. Daarnaast merkt hij op dat in de toelichting aandacht is besteed aan een aantal alternatieven waaronder dat van de VHMF.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X