Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Status wet basisregistratie personen

De Eerste Kamer heeft 2 juli 2013 met een ruime meerderheid het wetsvoorstel basisregistratie personen aangenomen. Alleen de fractie van de PVV stemde tegen. Dat was ook het geval op 16 april jl. toen het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd aangenomen. De wet wordt van kracht zodra de koning en de minister hun handtekening eronder hebben gezet. Daarna volgt de officiële bekendmaking in het Staatsblad.

De nieuwe wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). De nieuwe wet vormt de 'juridische vertaling' van nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De belangrijkste daarvan zijn:
  • de technische modernisering van de basisregistratie;
  • de uitbreiding van de basisregistratie met de opneming van gegevens over niet-ingezetenen;
  • de verbetering van de kwaliteit van de basisregistratie en de verbetering van de dienstverlening;
  • de vermindering van de administratieve lasten in verband met de basisregistratie.
Lees een uitgebreidere toelichting op de website van de Eerste Kamer.

Vier thema's
Het wetsontwerp komt in grote lijnen overeen met de huidige Wet GBA. De belangrijkste inhoudelijke vernieuwingen zijn samen te vatten in vier thema's, waarvan de registratie van niet-ingezetenen er één is.

Modernisering van de huidige GBA
Het eerste thema is de technische modernisering van de GBA. Dat betekent de invoering van een samenhangend stelsel van centrale en gemeentelijke voorzieningen ter ondersteuning van de gemeenten bij de bijhouding en ter verzorging van een efficiëntere en snellere manier van gegevensverstrekking.

Uitbreiding van de GBA met niet-ingezetenen
Het tweede thema betreft de uitbreiding van de populatie, met gegevens van niet-ingezetenen. Omdat nu ook gegevens bijgehouden gaan worden over andere personen dan burgers die ingezetene zijn van een gemeente, blijven we niet spreken over een gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. In het wetsvoorstel wordt de nieuwe term basisregistratie personen gehanteerd die zowel de registratie van gegevens over de ingezetenen als de niet-ingezetenen omvat.

Kwaliteit
Het derde thema heeft betrekking op de kwaliteit van de basisregistratie. Daartoe bevat het wetsvoorstel een aantal nieuwe maatregelen die tot doel hebben de kwaliteit van de geregistreerde gegevens verder te verbeteren.

Vermindering administratieve lasten
De uitbreiding van de dienstverlening door en met de basisregistratie en in samenhang daarmee het verminderen van administratieve lasten is het vierde thema. De technische modernisering van de basisregistratie maakt het mogelijk om, naast de bestaande verstrekking van gegevens, nieuwe vormen van plaatsonafhankelijke dienstverlening te realiseren.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X