Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Minder managers Belastingdienst mogen gebruik maken van auto met chauffeur

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft geantwoord op de vragen die de vaste commissie voor Financiën gesteld heeft over de 12e halfjaarsrapportage Belastingdienst. Op de vraag hoe het gesteld is met de afschaffing van de dienstauto met chauffeur bij de Belastingdienst antwoordt Weekers dat er van afschaffing geen sprake is maar dat er zeer terughoudend gebruik wordt gemaakt van auto met chauffeur. In 2011 hadden nog 9 managers een dienstauto met chauffeur en in de huidige situatie mogen 4 managers gebruik maken van een auto met chauffeur.

Op de vraag of bezwaarschriften waarmee lage bedragen gemoeid zijn op dezelfde wijze behandeld worden als bezwaarschriften waarmee hogere bedragen gemoeid zijn, antwoordt hij dat dat het geval is en dat alle bezwaren inhoudelijk beoordeeld worden.

Met betrekking tot het feit dat het nog steeds niet lukt om de bezwaren af te handelen binnen de wettelijke termijn antwoordt Weekers dat de wettelijke doelstelling uit de Algemene wet bestuursrecht een gegeven is voor de Belastingdienst. De tijdige afdoening van bezwaarschriften is ten opzichte van 2010 gestegen van 87% naar 94% in 2012. Over de eerste helft van 2013 bedraagt de score eveneens 94%. Om het percentage binnen de bandbreedte van de doelstelling te krijgen wordt gekozen voor zoveel mogelijk bellen bij bezwaar en wordt het bezwaarproces geconcentreerd om een versnelling in de behandeling te realiseren. Daarnaast wordt ingezet op vermindering van het aantal bezwaren door het doorgeven van eenvoudige wijzigingen en aanvullingen niet meer als formeel bezwaar aan te merken en de bezwaarprocedure te beperken tot echte geschillen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X