Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Snel beginnen met belastingherziening

Door het herfstakkoord is de politieke stabiliteit in ons land weer toegenomen. Dat is goed voor de economie. Bovendien heeft Rutte 2 nu meer mogelijkheden om echt te gaan werken aan groei en werkgelegenheid. Dit kan door snel te beginnen met een ingrijpende belastingherziening en een hervorming van de volksgezondheid en sociale zekerheid. Wij gaan er van uit dat daarmee Nederland weer kan opstomen naar de Europese kopgroep van landen met hoge groeicijfers.

De afgelopen maanden moesten we het doen met lichtpuntjes die wijzen op economisch herstel. Maar deze week was er echt goed nieuws: een stijging van het consumentenvertrouwen. Opstomen naar de kopgroep van Europa is alleen mogelijk als Rutte 2 de komende jaren meer nadruk gaat leggen op hervormingen en economische groei. Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) maakte bekend dat het consumentenvertrouwen in oktober de hoogste stand heeft bereikt in ruim, 2 jaar.

Uit de CBS-index blijkt dat de burgers in ons land positiever zijn gestemd over het economische klimaat en dat de koopbereidheid is toegenomen. Ook is de Nederlandse bevolking een stuk minder somber over de ontwikkeling van onze economie. Uit politiek Den Haag kwam eindelijk ook een positief signaal.

Herfstakkoord
Volgens opiniepeilingen is een ruime meerderheid van de kiezers blij dat er een herfstakkoord is gesloten tussen het kabinet Rutte 2 en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Die blijheid heeft niet zo zeer betrekking op de inhoud van de gemaakte beleidsafspraken, maar vooral op het wegnemen van onzekerheid en de koers naar meer politieke stabiliteit.

Uit recent onderzoek van de Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat deze stabiliteit, naast een toenemend consumentenvertrouwen, een gunstig effect heeft op de economische ontwikkeling. Door het herfstakkoord is de kans dat Rutte 2 de rit zal uitzitten en daarmee politieke stabiliteit toegenomen.

Geen hoera
Ondanks het succes van het akkoord en het oplevende vertrouwen van consumenten is er voor het kabinet geen reden voor een hoera stemming. Dat wordt nog eens duidelijk gemaakt in de doorrekening van het herfstakkoord door het Centraal Planbureau (CPB). Volgens de analyse van het CPB zal het akkoord in de periode 2014-2017 niet leiden tot extra economische groei. Wel zal de afgesproken beperkte lastenverlichting een licht positief effect hebben op de werkgelegenheid en de consumentenbestedingen.

Voor de kenners van het rekenmodel van het CPB is deze teleurstellende uitkomst is geen verrassing. Dit model laat zien dat door het coalitiepakket van € 6 miljard aan ombuigingen ( bezuinigingen en lastenverzwaringen) dat gewoon doorgaat de Nederlandse economie wordt afgeremd. Dat is een belangrijke reden waarom we ondanks het herfstakkoord in 2014 slechts een groei mogen verwachten van slechts 0,5%. Hiermee zitten we in de Europese achterhoede.

Hervormingen en belastingherziening nodig voor kopgroep
Opstomen naar de kopgroep is alleen mogelijk als Rutte 2 de komende jaren meer nadruk gaat leggen op hervormingen en economische groei. Dat kan door volgend jaar al te beginnen met het wetgevingsprogramma voor een ingrijpende belastingherziening met als basis het rapport van de commissie Van Dijkhuizen.

Dit programma moet gecombineerd worden met een verlaging van de lastendruk op arbeid. Financiële middelen zal het kabinet vooral moeten zoeken bij de twee grootste uitgavenposten van de begroting, volksgezondheid en sociale zekerheid, waarmee we tot de koplopers van Europa behoren. Deze twee posten slokken ongeveer de helft op van de overheidsuitgaven. Naast een hervorming van de loon- en inkomenstenbelasting moet ook de BTW op de schop en flink vereenvoudigd worden. Langs deze weg heeft Rutte 2 een goede kans in 2016 aansluiting te krijgen bij de kopgroep van Europese landen met groeicijfers tussen de 1%-2%.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X