Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Prejudiciële vragen beperkte terugwerkende kracht afsluiten zorgverzekering

In zijn verzoek van 15 oktober 2013 vraagt de Centrale Raad van Beroep aan het Hof van Justitie van de EU om uitleg van de Europese regels over ziektekosten van gepensioneerden. Het gaat om iemand die ver na haar 65-ste AOW aanvraagt en deze met gedeeltelijke terugwerkende kracht krijgt. De vraag rijst vanaf welk moment het EU-recht gevolgen verbindt aan het AOW-pensioen. De Centrale Raad van Beroep vraagt aan het Europese Hof van Justitie van de EU uitleg van de Europese regels voor de ziektekosten van gepensioneerden in gevallen waarin iemand met terugwerkende kracht een AOW-pensioen krijgt.

De zaak betreft een Nederlandse vrouw die sinds 1970 in Duitsland woont. In 1999 wordt zij 65 jaar maar vraagt op dat moment geen AOW-uitkering aan. Zij dacht dat ze daar geen recht op had. Met ingang van 2004 ontvangt zij een Duits pensioen en in 2006 verhuist zij weer naar Nederland. Conform het EU-recht heeft Nederland (het woonland) haar medische zorg verleend en de kosten daarvan door Duitsland vergoed gekregen. Duitsland heeft daarvoor een bijdrage gevraagd van de vrouw. Dat mag, zolang het Duitse pensioen het enige inkomen is.

Maar dat verandert. In mei 2007 heeft de vrouw toch nog AOW aangevraagd. In november 2007 is beslist dat zij AOW krijgt met ingang van een jaar voor de aanvraag, dus met ingang van mei 2006. Door dit AOW-pensioen verandert volgens het EU-recht het land dat haar ziektekosten moet dragen; dat wordt Nederland. De Duitse en Nederlandse instellingen hebben alles financieel teruggedraaid met ingang van 1 mei 2006. Maar de vrouw kan volgens het Nederlandse recht slechts met vier maanden terugwerkende kracht een zorgverzekering afsluiten.

De Centrale Raad van Beroep wil van het Hof weten vanaf welk moment de ziektekosten voor rekening van Nederland komen, vanaf de ingangsdatum van de AOW - mei 2006 - of vanaf het besluit waarin AOW is toegekend: november 2007. Als het moment de ingangsdatum van de AOW is, wil de Centrale Raad van Beroep weten of het feit dat de vrouw zich niet vanaf zo ver in het verleden kan verzekeren voor ziektekosten, in strijd is met het EU-recht.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X