Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Leidt minder ontslagbescherming tot meer (vast) werk?

Wil D66 steun verlenen aan de kabinetsplannen, dan is versoepeling van het ontslagrecht 'een wezenlijk punt'. Ook het CDA wil dit punt uit het sociaal akkoord naar voren halen. Maar wat D66-Kamerlid Wouter Koolmees 'wezenlijk' noemt, is omstreden bij economen en juristen. Vier stellingen over het ontslagrecht nader bekeken.

Minder ontslagbescherming leidt tot meer (vaste) banen
Omdat vaste contracten minder duur worden, zouden werkgevers sneller overgaan tot dienstverbanden voor onbepaalde tijd. Dat wordt beaamd door werkgevers. In onderzoeken van onder meer CNV en EenVandaag zegt een meerderheid van de werkgevers eerder vaste contracten aan te bieden als zij deze sneller kunnen ontbinden.

Versoepeling van ontslagprocedures leidt in elk geval niet tot meer werk. Die mythe is onder meer doorgeprikt door economen van de TU Delft die zestien onderzoeken naar het effect van ontslagrecht bestudeerden. De conclusie: er is geen bewijs dat soepelere ontslagregels leiden tot meer werkgelegenheid. Ook de OESO, toch een voorstander van flexibilisering, kan op basis van haar eigen cijfers geen verband vinden tussen werkgelegenheid en bescherming van werknemers.

Versoepeling maakt de Nederlandse arbeidsmarkt minder star
Maar is die markt zo star? Niet vergeleken met landen om ons heen. Een van de indicatoren voor de flexibiliteit van de arbeidsmarkt is het relatieve arbeidsverloop. Die was in de periode 2002 - 2007 in Nederland hoger dan in landen als Frankrijk, Duitsland, Italië en Zweden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X