Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


FNV kritisch over Belastingplan

De FNV zet vraagtekens bij een aantal maatregelen uit het Belastingplan voor 2014. Zo is de vakbond onder andere ontevreden dat lagere inkomens en gepensioneerden bij het nieuwe koopkrachtplaatje opnieuw moeten inleveren. Dat laat de FNV maandag weten in een reactie op de plannen van het kabinet. De vakbond merkt verder op dat een deel van de lastenverlichting vooral ten goede komt aan de hogere inkomens.

Ook zou het niet versoberen van de algemene heffingskorting vooral voordelig zijn voor mensen met een inkomen van tweemaal modaal of hoger. "Zeker in deze crisistijd is het ongepast om douceurtjes uit te delen aan degenen die deze het minst nodig hebben", verklaart de FNV. Maandag om 10.00 uur vergadert de vaste commissie Financiën met de staatssecretaris of minister over het wetsontwerp.

Oppositie
Naast het Belastingplan komen ook de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en de maatregelen uit het onlangs gesloten begrotingsakkoord tussen regeringspartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie aan bod. Er moest door het kabinet steun worden gezocht bij de oppositie omdat de partijen in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben, een noodzaak om wetgeving definitief te maken.

Doorwerkbonus
Het kabinet heeft met de deelnemende oppositiepartijen in het begrotingsakkoord besloten de doorwerkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar vanaf 2015 te schrappen, een maatregel die volgend jaar 160 miljoen euro moet opleveren. Volgens de FNV breekt het kabinet hiermee de belofte dat werknemers met een laag inkomen en een zwaar beroep gecompenseerd worden voor de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. "Een heel bijzondere maatregel in een beleid dat langer doorwerken wil stimuleren", merkt de bond op.

Positief
De FNV is wel te spreken over het verhogen van de arbeidskorting, een heffingskorting voor werkenden. Hierdoor betalen werknemers minder belasting. "Het verder verlagen van de lasten op arbeid is nu nodig”, zegt de bond daarover. Het verlengen van de tijdelijke maatregel om de btw op verbouwingen van 21 naar 6 procent te verlagen, kan ook op steun rekenen van de werknemersorganisatie. Dit heeft volgens de FNV "positieve gevolgen voor het behoud van banen en voor zelfstandigen in de zwaar getroffen bouw- en installatiesector."

Vermogen
Het belasten van vermogen gaat als het aan de FNV ligt niet ver genoeg. Nederland blijft wat dat betreft achter op andere Europese landen. "Dit staat in schril contrast met de relatief hoge lasten op arbeid die in de afgelopen jaren verder zijn gestegen om de kosten van de crisis op af te wentelen”, stelt de vakvereniging. Zij zien daarom liever lastenverlichting op arbeid en lastenverzwaring op vermogen.

Pensioen
De FNV had al in en eerder stadium laten weten niet tevreden te zijn over de hervormingsplannen van de pensioenen. In deze plannen wil het kabinet het belastingvrij pensioensparen verlagen van 2,25 naar 1,75 procent. Met name jongeren bouwen met dit voornemen minder pensioen op. Dit plan is begin oktober gestrand in de Eerste Kamer. Jongeren draaien volgens de FNV op voor een "onevenredige aantasting van de pensioenopbouw". De bond pleit voor een opbouwpercentage van 2 procent. "Het beperken van de pensioenopbouw is slechts bedoeld om op korte termijn belasting op te halen ten koste van de overheidsfinanciën op de langere termijn", stelt de FNV. Het onnodig korten op pensioenen is voor de vakbond nog steeds een gruwel en moet dan ook in 2014 "worden vermeden” door nu alvast in te spelen op het nieuwe pensioenstelsel waarin mee- en tegenvallers kunnen worden berekend.

Bezuinigingen
De FNV blijft tegen de extra bezuinigingen van zes miljard euro voor volgend jaar omdat dit in hun ogen de koopkracht aantast en ten koste gaat van banen. 30 november voert de vakbond hier actie tegen. Het sociaal akkoord, dat in het voorjaar werd gesloten tussen de politiek en sociale partners, kan nog wel op steun van de FNV rekenen. Ook, zij het met tegenzin, nadat er een aantal wijzigingen zijn aangebracht door toedoen van de regeringspartijen en D66, SGP en ChristenUnie.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X