Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingverdrag Nederland-Noorwegen gemoderniseerd

Het bestaande belastingverdrag tussen Nederland en Noorwegen is gewijzigd. Hiervoor is op 23 april 2013 in Oslo door beide landen een wijzigingsprotocol ondertekend. Het verdrag dateert uit 1990 en is nu op bepaalde punten gemoderniseerd. Zo is onder meer overeengekomen dat voor pensioenfondsen de bronbelasting op dividend verlaagd wordt van 15% naar 0%.

Het heffingsrecht over winst behaald met het verlenen van diensten is toegewezen aan het land waar de diensten zijn verricht mits de activiteiten langer duren dan 6 maanden.

Verder is het heffingsrecht voor pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidspensioenen en -uitkeringen voortaan toegewezen aan de bronstaat. Dat is de staat die de opbouw van de pensioenen en uitkeringen fiscaal heeft gefaciliteerd.

Als de autoriteiten van beide landen er niet in slagen om gevallen van dubbele belasting binnen een termijn van twee jaar op te lossen dan kan voortaan een arbitragecommissie het geschil beslechten.

“Dit wijzigingsprotocol verbetert de voorwaarden voor het investeringsklimaat. Dat is goed nieuws voor Nederlandse ondernemingen die van plan zijn om in Noorwegen te investeren en voor Noorse ondernemingen die van plan zijn om in Nederland te investeren,” aldus staatssecretaris Weekers van Financiën.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X