Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Weekers wil Eerste Kamer tegemoetkomen inzake lagere pensioenopbouw

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) is bereid tot een concessie om zijn plannen voor een lagere pensioenopbouw door de Eerste Kamer te krijgen. Een aanvullende spaarregeling hoeft wat hem betreft niet verplicht te worden opgelegd. Als deze regeling vrijwillig wordt, zullen er minder mensen gebruik van maken. Daardoor blijft er geld over voor een wat hogere pensioenopbouw dan in de kabinetsvoorstellen.

Weekers heeft dinsdag laten weten deze mogelijkheid te bestuderen. Eind deze week antwoordt hij op schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over het pensioenplan. Hij zal water bij de wijn moeten doen om de zeer kritische oppositie mee te krijgen. De regeringsfracties VVD en PvdA hebben in de Senaat geen meerderheid, waardoor het wetsvoorstel daar dreigt te sneuvelen.

Het kabinet wil de jaarlijkse pensioenopbouw verlagen van 2,25 naar 1,75 procent in 2015. Het vindt dat dat kan omdat iedereen straks later met werken stopt en dus langer voor zijn pensioen kan sparen. De operatie moet het kabinet een bezuiniging van 3 miljard opleveren.

Omdat vakbonden en werkgevers grote bezwaren hadden tegen het plan, is in het sociaal akkoord 250 miljoen euro op tafel gelegd voor een aanvullende regeling. Daarmee wordt de pensioenopbouw verhoogd naar 1,85 procent per jaar. De sociale partners vonden dat eigenlijk onvoldoende. Ze wilden een opbouw van 2 procent per jaar, maar daarvoor stelde het kabinet te weinig geld beschikbaar. Als de aanvullende regeling vrijwillig wordt en er minder mensen aan deelnemen, kan de jaarlijkse opbouw hoger uitvallen dan 1,85 procent, verwacht Weekers. Hij wil nog niet zeggen of dan de 2 procent in beeld komt.

Een ander conflictpunt in de Senaat is de verlaging van de pensioenpremies. Een partij als D66 is in beginsel bereid akkoord te gaan met een lagere pensioenopbouw als de premies dan ook fors dalen. Het kabinet verwacht een premiedaling van zo'n 6 miljard, maar kan die niet garanderen. De pensioenfondsen, bestuurd door de sociale partners, zitten krap bij kas en voelen weinig voor een premieverlaging. Weekers zint op ‘drang’ om hen toch zover te krijgen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X