Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Stamrecht-BV’s afgeschaft per 1 januari 2014, wat nu?

Het kabinet heeft aangekondigd de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten af te schaffen per 1 januari 2014. De redactie van FiscaalTotaal bespreekt eerst kort de stamrechtvrijstelling en vervolgens de afschaffing van deze vrijstelling met de relevante gevolgen en verwachtingen.

Wat is een stamrecht-BV?
Als de ontslagvergoeding direct wordt overgemaakt op het rekeningnummer van een ontslagen werknemer betekent dit vaak dat de werknemer in een hogere belastingschijf terechtkomt en méér belasting moet betalen. Dit vanwege het feit dat het totale jaarinkomen in dat jaar ineens veel hoger wordt vanwege de eenmalige ontslagvergoeding. In zo’n geval kan dan bijvoorbeeld 52% belasting worden betaald in plaats van 42%. Het nadeel van het ineens laten storten op het rekeningnummer van de ontslagen medewerker kan oplopen tot duizenden euro’s. Er kan ook worden gekozen voor het laten storten van de ontslagvergoeding in een zogenoemde stamrecht-BV. Het voordeel is dat de ontslagen medewerker mogelijk minder loonbelasting betaalt in het jaar van de ontslagvergoeding en de heffing over de ontslagvergoeding wordt uitgesteld. Daarnaast kan de werknemer ervoor kiezen om het geld als startkapitaal te gebruiken bij het starten van een eigen bedrijf.

Waarom afschaffen?
Hier is een simpele verklaring voor: de overheid moet miljarden euro’s bezuinigen en met de afschaffing van de stamrecht-BV verwacht het kabinet jaarlijks 750 miljoen euro op te halen, naast de eenmalige opbrengst van meer dan 1 miljard euro aan belastinggeld in verband met de overgangsregeling in 2014.

Gevolgen?
De afschaffing zorgt ervoor dat de eis dat stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd komt te vervallen. De bestaande stamrechten kunnen daardoor, zonder heffing van revisierente, ineens worden uitgekeerd. Dit is keuzerecht, dat betekent dat de belastingplichtige hiervoor kan kiezen, dus niet verplicht is om er gebruik van te maken. Het maakt niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een stamrecht-BV, bij een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar. De uitkering ineens wordt bij de belastingplichtige in haar geheel belast in box 1. Zolang het bestaande stamrecht niet wordt uitgekeerd, wordt er ook niet geheven, maar er is wel een stimulans bedacht om wel tot uitkering over te gaan. Deze luidt: als de aanspraak op het stamrecht in 2014 ineens wordt uitgekeerd, wordt slechts 80% van de uitkering in de heffing betrokken. Vanaf 1 januari 2014 kunnen de ontslagvergoedingen dus niet meer in een op te richten stamrecht BV worden gestopt. De nadelige effecten van deze afschaffing kunnen worden gematigd door gebruikmaking van de middelingsregeling.

Tips
  • Tot en met 31 december 2013 kan een stamrecht-BV worden opgericht. Hierna is het niet mogelijk om deze op te richten, ook al heeft de ontslagvergoeding betrekking op de periode voor 1 januari 2014. We raden aan om niet tot de laatste dag te wachten als er plannen zijn om een stamrecht-BV op te richten. Dit voorkomt onnodige procedures.
  • Voor de personen die al van plan waren om hun stamrechten vrij te laten vallen in de belaste sfeer is het raadzaam om te wachten tot 1 januari 2014. Zij profiteren dan van de overgangsregeling waarbij slechts 80% van de uitkering in de heffing wordt betrokken.
  • Het is belangrijk om goed na te denken over het laten vrijvallen van stamrechten in 2014. Puur het laten vrijvallen in 2014 omdat 20% hiervan niet belast wordt, hoeft niet altijd voordelig te zijn. Als de werknemer namelijk niets doet met het geld, dan gaat het behoren tot zijn box-3 vermogen waarover weer belasting betaald moet worden.
  • Er zijn constructies te bedenken waarbij voor het einde van het jaar een ontslag in werking wordt gezet, gevolgd door een nieuwe indiensttreding bij dezelfde werkgever, met als doel om een belastingvoordeel te behalen. Denk eraan dat dit in de sfeer komt van fraus legis (misbruik van recht).

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X