Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bovenmatige lijfrentepremie niet aftrekbaar in het volgende jaar

Belanghebbende heeft in december 2008 een bedrag van € 30.000 gestort op een geblokkeerde rekening bij de D-bank. Vervolgens is dit bedrag in januari 2009 overgemaakt naar drie lijfrentedeposito’s. Het Hof is – mede op basis van de productvoorwaarden - van oordeel dat de geblokkeerde rekening waarop in december 2008 € 30.000 is gestort, een lijfrentespaarrekening is in de zin van artikel 3.126a Wet IB 2001. Het in 2008 betaalde bedrag kan niet in 2009 als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking worden genomen. De door belanghebbende medio 2009 ontvangen voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2008 behoort tot de bezittingen van box 3. Daaraan doet niet dat deze voorlopige teruggaaf te hoog is geweest.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X