Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Aftrekbaarheid periodieke gift: geen notariele akte vanaf januari 2014

Ik houd de laatste jaren wat geld over en ik wil een gedeelte van mijn spaargeld geven aan een goed doel. Kan ik dit bedrag in aftrek brengen in mijn aangifte inkomstenbelasting?

Indien u geld of goederen geeft aan een goed doel of een instelling, doet u een gift. Er zijn 2 soorten giften:
  • gewone giften en
  • periodieke giften
Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.


Gewone gift
Globaal gezegd mag u een gewone gift alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Voor gewone giften gelden bovendien een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke gift
Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan:
  • een ANBI of
  • een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Op dit moment wordt uw gift als een periodieke gift aangemerkt als:
  • u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.
Een groot voordeel van een periodieke gift is dat er geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag voor geldt.

Vanaf 2014 notariële akte niet meer vereist
De noodzaak van het opstellen van een notariële akte wordt daarentegen wel als een nadeel gezien van deze periodieke gift. Vanaf 1 januari 2014 is deze notariële akte echter niet langer noodzakelijk. De belastingdienst zal tegen die tijd op haar site een schenkingsovereenkomst publiceren die u, als belastingplichtige, kunt hanteren.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X