Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verdrag Aruba-Mexico inzake fiscale informatie-uitwisseling gepubliceerd

Het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen is gepubliceerd in het Tractatenblad.

De Nederlandse, Engelse en Spaanse tekst van het verdrag is opgenomen. Het verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum van ontvangst van de laatste van de schriftelijke kennisgevingen waarin de Regeringen van de verdragsluitende partijen elkaar langs diplomatieke weg ervan in kennis hebben gesteld dat aan de interne procedures van beide verdragsluitende partijen nodig voor de inwerkingtreding van het Verdrag is voldaan.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X