Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Betere arbeidsomstandigheden voor ruim 1,2 miljoen zeevarenden wereldwijd

Vandaag treedt een internationaal verdrag in werking dat de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van meer dan 1,2 miljoen zeevarenden verbetert. Het Maritiem Arbeidsverdrag voorkomt oneigenlijke concurrentie in de zeescheepvaart en moet zorgen voor gelijke regels voor zeevarenden wereldwijd. Het Maritiem Arbeidsverdrag voegt 37 oude verdragen samen over arbeidsomstandigheden aan boord van schepen en sluit daarmee ook aan op het Nederlandse streven naar modernisering en stroomlijning van internationale arbeidsverdragen.

Certificaat 
Onderdeel van het verdrag is de invoering van een certificaat voor de leef- en werkomstandigheden van zeevarenden. Het gaat daarbij onder meer om recreatieve voorzieningen aan boord, klachtenprocedures, uitbetaling van loon en de minimumleeftijd van zeevarenden. Zo’n certificaat is het bewijs dat een eigenaar van een schip voldoet aan de eisen van dit verdrag. Eind 2012 is de Inspectie Leefomgeving en Transport al begonnen met de certificering van ongeveer 900 schepen onder Nederlandse vlag. Naast deze certificaatplichtige schepen vallen zo’n 700 kleinere schepen of schepen die alleen in Nederlandse kustwateren varen ook onder dit verdrag. Als een schip bij een inspectie niet blijkt te voldoen aan de eisen van het Maritiem Arbeidsverdrag, moeten maatregelen worden getroffen om dit alsnog te doen. Bij ernstige tekortkomingen kan een schip worden aangehouden door de havenautoriteiten.

30 landen
De overeenkomst treedt nu in werking voor de eerste 30 landen die het verdrag hebben geratificeerd, waaronder Nederland. Ons land ratificeerde het verdrag al eind 2011 en heeft de bepalingen inmiddels doorgevoerd in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Het Maritiem Arbeidsverdrag geldt internationaal voor alle zeeschepen die worden gebruikt voor commerciële activiteiten. Binnenkort ratificeert Nederland een vergelijkbaar verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie voor de visserijsector.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X