Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Rijkere gepensioneerde levert in op AOW

In 2015 gaan de rijkere gepensioneerden in Nederland 25 euro per maand inleveren op hun AOW-uitkering. Dat meldden bronnen rond het kabinet naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws.

De zogenoemde Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) wordt in dat jaar voor alle ruim 3 miljoen gepensioneerden in Nederland afgeschaft. Mensen tot een bepaalde grens van inkomen en vermogen krijgen via de nieuwe huishoudentoeslag vervolgens toch weer een tegemoetkoming, maar die blijft voor de rijkere 65-plussers buiten bereik. Het afschaffen van de MKOB levert de schatkist in 2015 netto 750 miljoen euro op. Voor de begroting van 2014 doet het niets.

Verontwaardigd
Op de kabinetsplannen werd meteen verontwaardigd gereageerd door verschillende oppositiepartijen. Geert Wilders (PVV) twitterde: ''Nu ook forse bezuiniging op AOW? Rutte2-bende is dan alle schaamte voorbij. Onacceptabel!'' Het CDA eist bij monde van Kamerlid Pieter Omtzigt opheldering over de plannen, net als Henk Krol (50PLUS). Hij noemt de plannen schandalig. ''Ouderen zijn geen melkkoe!'' SP-leider Emile Roemer twitterde: ''Plan om AOW met 25 euro per maand te verlagen, is krankzinnig. Kabinet moet alle maatregelen nu openbaar maken. Deze onrust is funest.''

Koopkracht
Ook de gevolgen voor de koopkracht van groepen Nederlanders worden nu duidelijk. De minima gaan er volgens bronnen rond het kabinet volgend jaar ongeveer 1 procent op achteruit, maar krijgen vervolgens wel een tegemoetkoming van 100 euro. De middeninkomens verliezen 0,7 procent aan koopkracht en de hogere inkomens 1 procent.

Afgelopen dinsdag werd de regeringscoalitie van VVD en PvdA het eens over het bezuinigingspakket van 6 miljard euro voor volgend jaar. Dat leidt voor iedereen tot koopkrachtverlies, maar voor sommige groepen mensen zitten er ook meevallers in het pakket. Zo werd woensdag duideljik dat de arbeidskorting voor werkenden wordt verhoogd met 250 euro. Die maatregel kost het kabinet volgend jaar 785 miljoen euro.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X