Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Hypotheekrente niet aftrekbaar als alimentatie

Na scheiding betaalt de man de volledige hypotheekrente. Voor zover de rente is toe te rekenen aan de vrouw, heeft de man geen recht op aftrek. Hij kan niet bewijzen dat sprake is van alimentatie. Dat oordeelt Hof Amsterdam.

In januari 2007 verlaat de vrouw de gezamenlijke eigen woning. In 2008 wordt de echtscheiding uitgesproken en wordt de woning toebedeeld aan de man. Over het belastingjaar 2007 trekt hij de volledige hypotheekrente af van zijn inkomen. De inspecteur geeft aan dat hij maar de helft van de hypotheekrente kan aftrekken, omdat hij maar voor de helft eigenaar is van de woning.

Dan stelt de man dat de hypotheekrente die hij betaalt voor de vrouw aan te merken is als alimentatie en om die reden aftrekbaar is. Deze stelling kan hij echter niet met schriftelijke stukken bewijzen en komt niet overeen met zijn belastingaangifte. Hof Amsterdam gaat dan ook niet mee in deze stelling, maar volgt het standpunt van de inspecteur. De man kan slechts de helft van de hypotheekrente aftrekken. Hij heeft geen recht op aftrek van alimentatie.

Juiste route
Gaan partners uit elkaar en is er een gezamenlijke eigen woning, dan heeft iedere partner vanaf het moment van uit elkaar gaan slechts recht op aftrek van de helft van de hypotheekrente. Voor de partner die de woning verlaat, geldt dit recht bovendien gedurende maximaal twee jaar. De rente moet daarnaast door de betreffende partner worden betaald. Willen de partners het zo regelen dat de hypotheekrente slechts op een van hen drukt, dan kan dat via de route van alimentatiebetalingen. Uit bovenstaande zaak volgt dat partijen dit dan wel goed moeten regelen.

Voorbeeld
M en V hebben gezamenlijk een eigen woning. De maandelijkse hypotheekrente is € 600. V verlaat de woning. M en V willen het zo regelen, dat de hypotheekrente uitsluitend op M rust. M en V moeten dan het volgende doen:
  • M en V spreken schriftelijk af dat M aan V een alimentatie betaalt van € 300 per maand;
  • Maandelijks betaalt M aan de bank € 300 rente. M trekt deze rente af;
  • Maandelijks betaalt M aan V € 300 alimentatie. M trekt deze alimentatie af. In totaal betaalt M maandelijks € 600 en kan hij € 600 op zijn inkomen in aftrek brengen; 
  • Maandelijks ontvangt V € 300 alimentatie. Dit telt zij op bij haar inkomen; 
  • Maandelijks betaalt V aan de bank € 300 rente. V trekt deze rente af. In totaal zijn de lasten voor V nihil.
M en V kunnen ervoor kiezen de hypotheekrente en de alimentatie met elkaar te verrekenen. Zij moeten dan schriftelijk vastleggen dat M alle hypotheekrente betaalt en dat € 300 van de te betalen hypotheekrente wordt aangemerkt als alimentatie van M aan V. Voor de belastingaangifte wijzigt er niets. Voor het ter beschikking stellen van haar helft van de woning aan M, heeft V recht op aftrek van haar deel van het eigenwoningforfait. M moet dit als alimentatie bij zijn inkomen optellen.

Let op: Twee jaar nadat V de woning heeft verlaten, eindigt voor haar het recht op renteaftrek en verhuist haar deel van de woning naar box 3.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X