Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geen extra pensioenkorting in 2014

Pensioenfondsen die in 2014 opnieuw in financiële problemen raken, hoeven dan geen extra korting door te voeren. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken wil die een jaar respijt geven, voor in 2015 nieuwe pensioenregels van kracht worden. Wel moeten fondsen die aan het eind van dit jaar niet over een minimale dekkingsgraad van 104 procent beschikken, nog eenmaal hun pensioen verlagen.

Ingewijden in politiek Den Haag hebben een bericht van RTL Nieuws hierover vrijdag bevestigd. Het uitstel van eventuele kortingen maakt deel uit van het pakket nieuwe pensioenregels dat vrijdag in de ministeraad is besproken. Er is nog geen besluit over genomen. Dat gebeurt mogelijk volgende week.

Dit jaar moesten veel pensioenfondsen korten op hun pensioenuitkeringen. Hun dekkingsgraad, die aangeeft of ze op zeer lange termijn de pensioenen nog kunnen betalen, was te laag. Pensioenfondsen zijn in problemen gekomen door de financiële crisis. Ook de stijgende levensverwachting speelt hun parten.

Volgens premier Mark Rutte is het uitstel van het pensioenbesluit in de ministerraad niet het gevolg van problemen, maar betreft het een zeer complexe materie. “Dat doe je niet in één ronde”, zei hij in zijn wekelijkse persconferentie. Hij sloot niet uit dat pas na de zomer een knoop wordt doorgehakt.

In het nieuwe pensioensysteem kunnen pensioenfondsen er straks voor kiezen meer risico te lopen in hun beleggingen. Ze moeten dan hun pensioenuitkeringen minimaal aanpassen aan de inflatie. Als dat niet lukt, moeten ze de pensioenaanspraken verlagen. Pensioenfondsen kunnen desgewenst ook vasthouden aan het huidige pensioencontract. Ze lopen dan minder risico, maar hebben ook minder mogelijkheden om te profiteren van beleggingen.

In de pensioenwereld is nogal wat kritiek op de kabinetsplannen, bleek eerder.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X