Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


DigiD voor Nederlanders in het buitenland

Wonen in het buitenland zonder DigiD
Voorheen was het voor Nederlanders die in het buitenland wonen niet mogelijk een DigiD aan te vragen. Bij een aanvraag stuurt DigiD namelijk een persoonlijke activeringscode naar het adres waarmee iemand in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) of bij de SVB geregistreerd staat. Dit maakt onderdeel uit van de beveiliging van DigiD. Het niet kunnen beschikken over een DigiD door Nederlanders in het buitenland gaf hen steeds meer problemen indien ze zaken met de Nederlandse overheid te wilden regelen via internet. Reden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken om een proef te starten.

Nederlanders in het buitenland ook een DigiD
Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen zich melden bij een van de deelnemende organisaties voor een DigiD via balieuitgifte. Wie zich bij een speciale balie meldt met een geldig Nederlands reisdocument en een burgerservicenummer kan ter plaatse een DigiD aanvragen én activeren.
Dit zijn de deelnemende organisatie van de proef:
Binnenkort beschikbaar:
Op de website van de Rijksoverheid wordt de laatste stand van zaken weergegeven met betrekking tot de deelnemende organisaties.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een DigiD via balieuitgifte, dient wel voldaan te worden aan enkele voorwaarden:
  • U woont in het buitenland*
  • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit
  • U heeft een geldig Nederlands reisdocument (paspoort of Nederlandse identiteitskaart –NIK-)
  • U heeft een burgerservicenummer (BSN)*
  • U beschikt over een mobiele telefoon
* Nederlanders die vóór 1 november 1995 naar het buitenland zijn verhuisd en sindsdien niet meer in Nederland hebben gewoond, hebben geen burgerservicenummer. Zij komen om die reden niet in aanmerking voor een DigiD via balieuitgifte.

Het aanvraagproces
U meldt zich met uw reisdocument bij een baliemedewerker. U ontvangt een baliecode en gaat naar een kiosk pc om een DigiD aan te vragen. Daarna gaat u terug naar de balie. Als het aanvraagproces goed is doorlopen, ontvangt u een activeringscode waarmee u ter plekke een DigiD kunt activeren. Naast een gebruikersnaam en wachtwoord, is daarbij een inlogcode nodig die per sms wordt verstuurd. U kunt DigiD bij de kiosk pc activeren (dat raden we u aan, zodat u meteen kunt controleren of het is gelukt) of op een eigen pc of telefoon met internet. Gedetailleerde instructies ontvangt u van de baliemedewerker.

Proef tot 1 mei 2014
Per 1 mei 2013 is gestart met deze proef met een verwachte looptijd van 1 jaar. Als de proef een succes is, wordt de dienst in de toekomst bij meer gemeenten en bij Nederlandse ambassades in het buitenland aangeboden. Dit wordt in de loop van 2014 bekend.
Nederlanders die vóór 1 november 1995 naar het buitenland zijn verhuisd en sindsdien niet meer in Nederland hebben gewoond, hebben geen burgerservicenummer. Zij kunnen om die reden niet aan de proef meedoen.

Vragen
Voor meer informatie kunt u hier de factsheet downloaden: Factsheet DigiD via balieuitgifte. Heeft u mogelijk nog andere vragen, kijk dan eerst op de pagina Vraag en antwoord onder 'DigiD in het buitenland'. Geen antwoord gevonden? Neem dan contact op met onze helpdesk.

E-mail
Vragen en klachten kunt u e-mailen naar info@digid.nl. Vermeld in uw e-mail a.u.b. uw telefoonnummer. Wij beantwoorden vragen per e-mail - indien mogelijk - binnen 48 uur.

Voor klachten geldt de klachtenregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Telefoon
De helpdesk is op werkdagen van 08.00 uur tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar via: 0800 - 023 04 35 (gratis).

Vanuit het buitenland belt u +31 70 383 70 30. U betaalt voor dit nummer de normale kosten voor bellen naar Nederland.

Post
Het postadres van DigiD is:
  • DigiD
  • Postbus 96810
  • 2509 JE Den Haag

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X