Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Fiscus werft inspecteurs voor fraudejacht

Huurders die hypotheekrente aftrekken, bezwaarschriften die ongezien worden toegekend, kinderloze stellen die giften aan ‘kinderen’ aftrekken en mensen die ten onrechte zeggen geen inkomen te hebben. Om aan deze praktijken een einde te maken, gaat de Belastingdienst 1.600 inspecteurs werven.

De nieuwe medewerkers moeten vooral ontdoken belasting en onterecht verkregen geld innen. Onder meer door onderbezetting bij de Belastingdienst loopt de Nederlandse Staat jaarlijks zeker een miljard euro mis. Dat komt door bezuinigingen, waardoor de overheidsdienst al sinds 1989 doorlopend wordt getroffen. Dit jaar moet de inzet van de nieuwe medewerkers al 265 miljoen euro extra opleveren. Binnen enkele jaren moet dat bedrag oplopen tot 663 miljoen.

In het regeerakkoord van kabinet-Rutte II is al 157 miljoen euro vrijgemaakt om het toezicht door de Belastingdienst te verbeteren. Die moet daarmee kwaadwillende belastingplichtigen het leven zuur maken, bijvoorbeeld door middel van controles, boetes en opsporingsacties. Twee rapporten van ambtenarenbond AbvaKabo FNV benadrukten recentelijk de noodzaak hiertoe.

Onderzoek onder medewerkers van de fiscus toonde aan dat veel misstanden bekend zijn, maar uit capaciteitsgebrek niet worden aangepakt. Ook bleek dat schulden tot 1.500 euro bij burgers en tot 5.000 euro bij bedrijven niet meer worden geïnd. De Belastingdienst gaat niet alleen de inspectiecapaciteit uitbreiden. Ook experimenteert ze met de inzet van deurwaarders op zaterdag, het inschakelen van een commercieel incassobureau en met het telefonisch benaderen van schuldenaren.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X