Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Veel minder toeslag voor kinderopvang uitgekeerd

Over 2012 heeft de Belastingdienst ruim 2,4 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd, ongeveer 400 miljoen euro minder dan over het voorgaande jaar. Dat is een daling van bijna 15 procent, zomeldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Voor het eerst was de uitstroom uit de kinderopvangtoeslag groter dan de instroom.

De nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag hebben ervoor gezorgd dat veel ouders geen gebruik meer maken van formele kinderopvang, aldus het CBS.

Ook de verslechterende situatrie op de arbeidsmarkt draagt bij aan de verminderde vraag. Vorige week maakte het statistiekbureau bekend dat de werkloosheid in mei is opgelopen tot 8,3 procent van de beroepsbevolking.

Vorig jaar stroomden 87.000 ontvangers van kinderopvangtoeslag uit de regeling, terwijl er 75.000 bijkwamen. In de voorgaande jaren waren dat er steeds rond de 90.000. In totaal ontvingen 534.000 ouders in 2012 kinderopvangtoeslag, 12.000 minder dan in 2011.

Uren
Ook het aantal gedeclareerde opvanguren per ontvanger liep terug met 100 uur tot gemiddeld 1100 uur. Terwijl het gemiddelde aantal vergoede uren voor een kind in de dagopvang met zes procent afnam, kromp het aantal opvanguren voor een kind in de buitenschoolse opvang met negen procent. De gemiddelde opvangkosten bedroegen vorig jaar ruim 6600 euro, waarvan circa 4500 euro vergoed werd, zo'n 68 procent. In 2011 dekte de kinderopvangtoeslag gemiddeld nog 72 procent van de kosten.

Nieuwe regels
Met de invoering van nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag in 2012 is het aantal uren waarvoor kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd beperkt. Dit is nu afhankelijk van het aantal werkzame uren van de minst werkende ouder. Bovendien geldt een maximum van 230 uur per maand voor het aantal te declareren opvanguren per kind en is de ouderbijdrage verhoogd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X