Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bericht Belastingdienst: Voorschot bijdrage Zvw over 2013

In juli 2013 betalen wij een voorschot uit op de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) die te veel wordt ingehouden in 2013. U kunt zelf een voorschot aanvragen, wijzigen of terugbetalen.

Zvw vanaf 2013
Hebt u loon, pensioen of een uitkering? Dan is voor u de regeling van de Zvw vanaf 2013 veranderd. Er wordt over uw inkomen op 1 van de volgende manieren aan de Zvw meebetaald:
  • Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt de zogenoemde werkgeversheffing Zvw.
  • U betaalt zelf de bijdrage Zvw.
In de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw leest u in welke situaties uw werkgever of uitkeringsinstantie de werkgeversheffing Zvw betaalt en in welke situaties u zelf de bijdrage Zvw betaalt.

Voorschot aanvragen
Ontvangt u geen voorschot, maar denkt u dat u daar wel recht op hebt? Met het hulpmiddel Voorschot teruggaaf bijdrage Zvw gaat u na of u een voorschot kunt krijgen. Via dit hulpmiddel komt u bij het formulier waarmee u zelf een voorschot kunt aanvragen.

Let op! Is de teruggaaf van de bijdrage Zvw over 2013 voor u lager dan € 100? Dan ontvangt u geen voorschot.

Voorschot controleren
Ontvangt u een voorschot? Controleer dan of het juist is. Wij gaan uit van de gegevens over uw inkomen in het vorige jaar. Uw voorschot is waarschijnlijk niet juist als:
  • uw inkomen in dit jaar is veranderd
  • u dit jaar meer of minder uitkeringsinstanties hebt dan vorig jaar
  • u dit jaar een werkgever hebt gekregen
Controleer ook of u nog voldoet aan de voorwaarden om een voorschot te ontvangen.

Voorschot wijzigen of terugbetalen
Is uw voorschot te hoog of te laag? Dan kunt u ons vragen om het bedrag van uw voorschot aan te passen. U kunt ook doorgeven dat u het voorschot wilt terugbetalen. Via het hulpmiddel Voorschot teruggaaf bijdrage Zvw komt u bij de formulieren waarmee u uw voorschot wijzigt of terugbetaalt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X