Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Dag van de Zeevarende

Jaarlijks wordt op 25 juni de officiële Dag van de Zeevarende gevierd. Deze dag is door de VN-organisatie Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in het leven geroepen om zeevarenden wereldwijd een dag in het zonnetje te zetten en te bedanken voor het werk dat zij ver van huis op zee verrichten. Hun werk draagt er namelijk in belangrijke mate aan bij dat de 90 procent van de goederen, die wereldwijd worden verhandeld, over zee wordt vervoerd. We kunnen niet zonder de zeevaart en de zeevaart kan niet zonder de mensen die het mogelijk maken.
Daarom zeggen we jaarlijks op 25 juni: Zeevarenden, bedankt!

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X