Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kaderovereenkomst: grensoverschrijdend telewerken per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 stopt de overgangsperiode. Dan gelden de normale Europese aanwijsregels weer. Telewerken in een andere lidstaat kan dan weer gevolgen hebben voor waar u sociaal verzekerd bent. Volgens deze aanwijsregels zijn personen die in meer dan 1 lidstaat werken, meestal sociaal verzekerd in hun woonland als zij daar ten minste 25% van hun totale werktijd werken.

Voor werknemers die grensoverschrijdend telewerken is een Kaderovereenkomst gemaakt. Deze bevat afspraken waardoor een uitzondering op de normale aanwijsregels mogelijk is. Op 6 juni is hierover een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voorwaarden
Werknemers die in hun woonland telewerken voor een in Nederland gevestigde werkgever kunnen ons vragen om een uitzondering op de Europese aanwijsregels. Als zij voldoen aan de voorwaarden zijn ze sociaal verzekerd in Nederland.

Wilt u ons voor de periode vanaf 1 juli 2023 om een uitzondering volgens de Kaderovereenkomst vragen? Dan zijn de belangrijkste voorwaarden:
  • u bent werknemer
  • u woont buiten Nederland
  • u werkt alleen voor een in Nederland gevestigde werkgever of werkgevers
  • u telewerkt tussen 25% en 50% van de totale werktijd in uw woonland
Aanvragen
Wilt u om een uitzondering volgens de Kaderovereenkomst vragen? Dan kan dit vanaf 5 juli 2023 op onze website.

Voldoet u aan alle voorwaarden uit de Kaderovereenkomst? Dan kunt u ook op een later moment aanvragen. Wat bedoelen we met later?
  • in de periode tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024 kunt u tot maximaal 1 jaar terug aanvragen. Voorwaarde is wel dat u in deze periode alleen in Nederland premies voor de sociale zekerheid betaalt
  • vanaf 1 juli 2024 kunt u tot maximaal 3 maanden terug aanvragen. Ook hier geldt de voorwaarde dat u in deze periode alleen in Nederland premies voor de sociale zekerheid betaalt
Voor bepaalde personen die niet aan de voorwaarden uit de Kaderovereenkomst voldoen, maken wij aanvullend beleid. U leest hierover binnenkort meer op onze website.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X