Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Overeenkomst tussen Nederland en België over thuiswerkende grensarbeiders beëindigd per 1 juli 2022

De overeenkomst tussen Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid 19-gezondheidscrisis van 30 april 2020 (V-N 2020/24.10) wordt per 1 juli 2022 beëindigd. Tot en met 30 juni 2022 geldt een stilzwijgende verlenging.

Op grond van deze overeenkomst kunnen thuiswerkdagen van grensarbeiders, onder voorwaarden, worden geacht te zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de Covid 19-gezondheidscrisis.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X