Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nederland sluit belastingverdrag met Colombia

Op 16 februari hebben Minister-president Rutte en President Duque van Colombia in Den Haag het belastingverdrag tussen Nederland en Colombia ondertekend. Dit belastingverdrag voorkomt dubbele belastingheffing en draagt bij aan de economische belangen van beide landen.

Colombia is een belangrijke partner voor Nederland in Latijns-Amerika. Met dit belastingverdrag worden potentiële drempels weggenomen die anders economische activiteiten in Colombia en Nederland in de weg kunnen staan. Ook zorgt een verdrag voor rechtszekerheid voor de belastingplichtigen in beide verdragslanden. Het verdrag tussen Nederland en Colombia volgt in hoofdlijnen het OESO- en VN-modelverdrag.

In het verdrag zijn afspraken gemaakt om belastingontwijking te voorkomen. Met deze en andere afspraken in het verdrag voldoet dit belastingverdrag aan de minimumstandaarden van het zogeheten Base erosion and profit shifting-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Er is met Colombia ook een verlaagde bronstaatheffing van vijf procent voor rente op leningen voor infrastructurele projecten overeengekomen. Dit op verzoek van de Colombiaanse regering, om zo buitenlandse financiering aan te trekken voor deze projecten.

Daarnaast is Nederland het eerste land waar Colombia afspraken mee heeft gemaakt over arbitrage. Dit zorgt ervoor dat als belastingplichtigen uit Colombia of Nederland een geschil hebben over dubbele belasting, en de bevoegde autoriteiten van de twee landen dit niet oplossen, ze dit kunnen voorleggen aan een vaste groep deskundigen uit de branche die hier een bindende uitspraak over doen.

Voordat het verdrag in werking treedt, moet in beide landen nog de verplichte goedkeuringsprocedure worden doorlopen. In Nederland wordt het verdrag daarom eerst voor advies voorgelegd aan de Raad van State en wordt het daarna ter goedkeuring voorgelegd aan het parlement.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X