Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Linkse partijen grijpen chaos over spaartaks aan voor ‘ouderwetse’ vermogensbelasting

Nu de ‘spaartaks’ onhoudbaar is geworden moet het kabinet zo snel mogelijk een vermogensbelasting invoeren. Wie meer dan een ton heeft moet betalen, ongeacht of er winst is gemaakt. Dat staat in een voorstel dat de PvdA samen met SP en GroenLinks vandaag zal inbrengen. Het idee zelf is niet nieuw, maar het plan is nu wel meer uitgewerkt en ook de timing is saillant.

In het voorstel betaalt niemand belasting over de eerste 100.000 euro van het vermogen (voor paren 200.000), maar daarna gelden er steeds hogere tarieven. Dus: tussen 100.000 en 500.000 1 procent, tussen een half miljoen en een miljoen 2 procent, tussen 1 en 5 miljoen 4 procent en alles erboven 5 procent. Een echtpaar dat 300.000 euro spaargeld heeft, gaat zodoende 1.000 euro vermogensbelasting betalen. Het eigen huis wordt buiten beschouwing gelaten.

Het kabinet zit momenteel met een levensgroot probleem als het gaat om de belasting op vermogen. Door een uitspraak van de Hoge Raad ligt de vermogensrendementsheffing - in de volksmond ook wel ‘spaartaks’ genoemd - onder vuur. De hoogste rechter oordeelde dat hoe de wetgever vermogen nu belast, niet toegestaan is.

De fiscus doet namelijk sinds 2017 aannames over de samenstelling van het vermogen, waardoor mensen die alleen spaargeld hebben worden benadeeld. Zij betalen een hoger tarief omdat zij geacht worden een deel van hun vermogen in aandelen te hebben belegd, ook al is dat feitelijk niet zo.

Kans
Deze wetgeving deugt volgens de rechter niet en dus moeten gedupeerden worden gecompenseerd. In eerste instantie gaat het om ruim 60.000 mensen die destijds al in bezwaar gingen. Maar omdat de wetgeving nog altijd van kracht is, is de kans levensgroot dat veel meer mensen bezwaar zullen aantekenen en geld terug moeten krijgen. In eerdere schattingen werd gesproken van 1,3 miljoen gedupeerden.

Alle aangiftes één voor één behandelen en herzien kan de Belastingdienst domweg niet aan. En dus moet het kabinet nu met een oplossing komen. De coalitiepartijen hebben afgesproken dat er een belasting moet komen op daadwerkelijk behaalde vermogenswinsten, maar het is de vraag of zo’n belasting wel uitvoerbaar is. Staatssecretaris Marnix van Rij schetste gisteren al in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van zijn aanpak. Vandaag is er een debat over de kwestie.

De PvdA en andere linkse partijen zien nu echter vooral kans om het idee voor een progressieve vermogensbelasting van stal te halen. Daarmee zou Nederland min of meer terugkeren naar de situatie van voor 2000. Toen was er een vermogensbelasting, al was het tarief met 0,7 procent destijds lager dan Nijboer nu voorstelt. Die vindt een hoger tarief gerechtvaardigd. ,,De vermogensongelijkheid in Nederland neemt alleen maar toe. Het kabinet belast de grote vermogens nauwelijks, dat is niet eerlijk en dat moet anders.”

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X