Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Coronavirus en werken in de grensstreek

Duitsland, België en Nederland hebben soms andere coronamaatregelen getroffen. Dit zorgt voor veel vragen voor mensen die over de grens tussen Nederland en België of Duitsland wonen of werken.

Ondernemers in grensstreek met België of Duitsland
De Kamer van Koophandel heeft meer informatie voor ondernemers in de grensstreek.

Werkgevers
Werkgever met grensarbeiders in dienst en de loonbelasting

Zitten of werken de werknemers thuis tijdens de coronacrisis? Dan verandert er voor de werkgevers niets. Zij kunnen de Nederlandse loonbelasting blijven inhouden op het salaris.

Werknemers
Thuiswerken en belasting betalen

Nederland heeft met Duitsland en België afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen.

Met Duitsland en België is voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

U hoeft niet te kiezen voor deze afwijkende behandeling. U kunt de thuiswerkdagen ook blijven behandelen als dagen waar feitelijk is gewerkt. Deze keuze kunt u maken bij het invullen van uw aangifte IB/PVV, door de gewenste verdeling aan te houden, zonder daarbij expliciet uw keuze te hoeven aangeven.
  • De afspraken tussen België en Nederland gelden vanaf 11 maart 2020 en zijn verlengd tot en met 31 maart 2022.
  • De afspraken tussen Duitsland en Nederland gelden vanaf 11 maart 2020 en zijn verlengd tot en met 31 maart 2022.
Thuiswerken en de socialezekerheidswetgeving
Wie als grensarbeider werkt en, als gevolg van coronamaatregelen, verplicht of aanbevolen, zijn werkzaamheden thuis verricht (in het land van de woonplaats dus), krijgt in ieder geval tot 1 januari 2022 niet te maken met een verandering in de toe te passen socialezekerheidswetgeving. Lees meer over gevolgen voor grenswerkers die thuiswerken door coronamaatregelen.

Noodgedwongen thuiszitten als grensarbeider en doorbetaald krijgen
Zit u noodgedwongen thuis met behoud van salaris? Dan blijft uw salaris ook gedurende deze periode belast in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Voor u verandert er niets.

Woont u bijvoorbeeld in Duitsland of België en werkt u normaal gesproken in Nederland? Dan blijft uw Nederlandse werkgever Nederlandse loonheffingen inhouden op uw salaris.

Duitse netto-uitkeringen
Woont u in Nederland en werkt u normaalgesproken in Duitsland? En ontvangt u als gevolg van de coronacrisis van de Duitse overheid inkomensondersteuning in de vorm van:
  • Kurzarbeitergeld;
  • Insolvenzgeld;
  • Arbeitslosengeld.
Onder voorwaarden, hoeft u dan over deze socialezekerheidsuitkeringen geen belasting te betalen in Nederland. Bekijk de voorwaarden op de website van de Belastingdienst. De vrijstelling geldt voor de uitkeringen die u hebt ontvangen in de periode 11 maart 2020 tot en met 31 december 2021.

Werkloosheidsuitkering
Woont u in Nederland en ontvangt u uit België een tijdelijke werkloosheidsuitkering als gevolg van de coronacrisis? Dan is deze uitkering belast in het land waar voorheen ook uw salaris was belast.

Actuele informatie over maatregelen in Duitsland

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X