Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verdragsloze situatie met Rusland

Rusland heeft het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Rusland eenzijdig opgezegd. Toepassing van het belastingverdrag wordt per 1 januari 2022 beëindigd. Nederland blijft in gesprek met Rusland en blijft zich inzetten om nog dit jaar tot een oplossing te komen. Dit schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Nadat in januari 2020 ambtelijke overeenstemming werd bereikt over gedeeltelijke herziening van het belastingverdrag Nederland-Rusland, benaderde Rusland Nederland in augustus 2020 om de aanpassingen van het belastingverdrag op een aantal onderdelen te herzien. Er was geen sprake van enige onderhandelingsruimte. Het Russische voorstel is voor Nederland onacceptabel.

Vijlbrief gaat in op de gevolgen van het Russische besluit het belastingverdrag eenzijdig te beëindigen. Vanaf 1 januari 2022 kan onder omstandigheden een beroep op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 worden gedaan. Daarnaast kunnen bedrijven de deelnemingsvrijstelling en de objectvrijstelling toepassen.

Het belangrijkste gevolg van een verdragsloze situatie is dat Rusland (hogere) bronbelastingen kan heffen op uitgaande dividend-, rente- en royaltybetalingen.
In de tweede plaats komen deze bronbelastingen in relatie tot de Russische Federatie in een verdragsloze situatie niet meer voor verrekening in aanmerking. Zonder een belastingverdrag wordt in relatie tot de Russische Federatie namelijk geen verrekening gegeven en worden deze betalingen in beginsel zowel in Nederland als in Rusland aan belastingheffing onderworpen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X