Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geen compensatie van box 3-heffing over jaren 2013-2016

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft gemeld dat het kabinet de belastingplichtigen die vinden dat ze te veel box 3-heffing hebben betaald in de jaren 2013-2016 niet gaat compenseren. Hij laat wel onderzoeken of er een variant mogelijk is om mensen met alleen spaargeld minder belasting te laten betalen.

De box 3-heffing houdt de gemoederen al een flink aantal jaren bezig. Het belasten van het werkelijke rendement blijft een wens van het kabinet maar komt nog niet echt uit de verf. De Hoge Raad heeft eerder al geoordeeld dat de heffing tot 2017 in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), als het nominaal gemiddeld haalbare rendement lager was dan 1,2%. Maar het was aan de overheid om dit stelsel eventueel aan te passen. Uit een notitie van het CPB blijkt echter volgens het kabinet dat het in de jaren 2013-2016 mogelijk was om een hoger gemiddeld rendement dan 1,2% te halen en dus is er geen sprake van schending van het EVRM.

Onderzoek naar tegenbewijsregeling
Voor de vermogensrendementsheffing over de jaren 2013 tot en met 2016 komt dan ook geen compensatie. Wel heeft Vrijbrief aangegeven dat hij een onderzoek gaat laten uitvoeren naar de tegenbewijsregeling die wellicht een oplossing kan bieden voor mensen die alleen spaargeld hebben en dit bijvoorbeeld nodig hebben voor hun pensioen. Dit zal in het voorjaar 2021 klaar zijn. Dan moet ook het onderzoek naar de praktische mogelijkheden voor een heffing die aansluit bij het werkelijke rendement van het vermogen afgerond zijn.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X