Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Snel duidelijkheid over aangifte

Vrijwel alle mensen die aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan, hebben al een aanslag gekregen van de Belastingdienst. Wie vóór 1 april aangifte doet, krijgt altijd vóór 1 juli bericht. Maar door snel te werken is het ook gelukt om de meeste mensen die daarna nog aangifte hebben gedaan duidelijkheid te bieden. In totaal heeft 97 procent van de aangiftes voor 1 juli geleid tot bericht van de Belastingdienst.

Tot 1 juli ontving de Belastingdienst ruim 10,4 miljoen aangiftes, vrijwel evenveel als vorig jaar op die datum. Direct na binnenkomst start de verwerking van de aangiftes. Die snelheid heeft erin geresulteerd dat al 97 procent van de aangiftes heeft geleid tot een definitieve of voorlopige aanslag.

Daarmee wordt niet alleen de belofte ‘vóór 1 april aangifte, vóór 1 juli bericht’ waargemaakt. De Belastingdienst is er ook in geslaagd om vrijwel alle mensen die na 1 april aangifte hebben gedaan snel duidelijkheid te bieden.

Stijging aantal aanslagen
De Belastingdienst verstuurde in totaal 9,5 miljoen aanslagen, iets meer dan vorig jaar op 1 juli. In veruit de meeste gevallen (88 procent) stuurde de Belastingdienst direct een definitieve aanslag. In vergelijking met vorig jaar zijn er bijna 900.000 meer definitieve aanslagen opgelegd, een stijging van 12 procent. Dat komt vooral doordat er minder openstaande aangiftes zijn van voorgaande belastingjaren. Er kan geen definitieve aanslag worden opgelegd als eerdere aangiftes nog niet zijn afgerond.

Tussen 1 maart en 1 mei, de officiële aangifteperiode, kreeg de Belastingdienst ruim 9,3 miljoen aangiften binnen. Op de laatste dag ontving de Belastingdienst nog 347 duizend aangiften, een record.

Lopende band
Elly Zwaan, plaatsvervangend directeur bij de directie Centrale Administratieve Processen (CAP), het zenuwcentrum voor de informatieverwerking van de Belastingdienst: “Nadat mensen op de verzendknop hebben gedrukt, komen de aangiftes binnen bij ons data center in Apeldoorn. Direct na binnenkomst start een ‘lopende band’ met een aantal haltes en controlemomenten. Zo wordt onder meer nagegaan of de gegevens compleet en consistent zijn en of er geen invulfouten zijn gemaakt.

De ingehouden loonheffing kan bijvoorbeeld natuurlijk niet hoger zijn dan het loon zelf. Ook controleren we zorgvuldig of de ingevulde gegevens bij een bepaald onderwerp overeenkomen met de daarvoor geldende fiscale regels. Als dat laatste niet het geval is, dan wordt zo’n aangifte later onderzocht.”

Vanwege de enorme hoeveelheid aangiften is de verwerking een geautomatiseerd proces. “Maar de aangiftes die een nadere blik vergen worden persoonlijk door medewerkers van de Belastingdienst beoordeeld”, zegt Zwaan.

Veruit de meeste mensen ontvangen direct een definitieve aanslag. De anderen krijgen een voorlopige aanslag, gebaseerd op de ingediende aangifte en met de boodschap dat de nog op te leggen definitieve aanslag kan afwijken.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X