Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Beoordeling gevolgen verlies Nederlandse nationaliteit

Oud-Nederlanders die sinds 1993 het Nederlanderschap en het burgerschap van de EU hebben verloren, kunnen die mogelijk weer terugkrijgen. Een online tool helpt deze groep Nederlanders om te bepalen of zij inderdaad hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt. In dat geval kunnen zij een zogenaamde evenredigheidstoets aanvragen.

Iedereen die beschikt over de Nederlandse nationaliteit beschikt ook over het EU-burgerschap. Het EU-burgerschap maakt het onder andere mogelijk dat u vrij mag reizen en wonen op het grondgebied van de EU en dat u daar mag werken. Als u de Nederlandse nationaliteit verliest, betekent dit dat u mogelijk ook het EU-burgerschap kwijtraakt. De mogelijkheid van vrij reizen, wonen en werken binnen de EU vervalt dan.

De Raad van State heeft op 12 februari 2020 en 20 mei 2020 bepaald dat de Nederlandse Rijksoverheid moet onderzoeken wat de concrete gevolgen zijn, als iemand het EU-burgerschap kwijtraakt.

Als de Rijksoverheid oordeelt dat de gevolgen van het verlies van het EU-burgerschap onevenredig zijn, dan bent u met terugwerkende kracht weer Nederlander. Dit onderzoek en oordeel van de Rijksoverheid wordt de evenredigheidstoets genoemd.

De evenredigheidstoets
De Rijksoverheid voert de evenredigheidstoets alleen op uw verzoek uit, als u:
  • Een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebt aangevraagd bij een ambassade of consulaat.
  • De Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt:
    - omdat u langer dan 10 jaar buiten Nederland, de Europese Unie, Aruba, Curaçao of Sint Maarten woonde; of
    - omdat u vrijwillig een andere nationaliteit heeft verkregen, op het moment dat u de Nederlandse nationaliteit bezat.
  • U toen geen nationaliteit had van een ander EU-land.
U moet zelf bewijzen dat het verlies van het EU-burgerschap voor u onevenredige gevolgen heeft gehad.

Nagaan of u de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt
De Rijksoverheid heeft een tool ter beschikking gesteld waarmee u kunt achterhalen of u de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt. De tool is een hulpmiddel en geeft alleen aan of u mogelijk de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt. Blijkt uit de tool dat u de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt? Dan kunt u door het aanvragen van een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart de evenredigheidstoets laten uitvoeren. De tool geeft weer aan welke voorwaarden u dan moet voldoen om die toets te kunnen doen. Het laten uitvoeren van een evenredigheidstoets is echter geen garantie voor het terugkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Dat hangt echt van uw persoonlijke omstandigheden af. Onder meer die omstandigheden worden in de evenredigheidstoets beoordeeld.

Check hier of u in aanmerking kunt komen voor een evenredigheidstoets. U vindt hier ook informatie over de aan te leveren bewijsmiddelen, als u een beroep wilt doen op de evenredigheidstoets.

Uw aanvraag in coronatijd
De ambassade of het consulaat waar u uw aanvraag wilt gaan doen is door de coronacrisis voor het publiek gesloten en slechts voor urgente consulaire dienstverlening bereikbaar. Dat betekent dat uw aanvraag niet in behandeling kan worden genomen. Zodra uw ambassade of consulaat weer voor reguliere consulaire dienstverlening open gaat kunt u een aanvraag doen. Door de coronacrisis is niet te zeggen wanneer uw aanvraag afgerond is. Voor de tijd die nodig is om uw aanvraag te verwerken is op dit moment geen realistische inschatting te geven.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X