Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Buitenlandse werknemer kan BSN schriftelijk aanvragen

Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het voor een buitenlandse werknemer soms niet mogelijk om in Nederland een burgerservicenummer (BSN) aan te vragen. Dit kan ook schriftelijk.

Schrijftelijk een BSN aanvragen kan als het in redelijkheid niet mogelijk is om in Nederland naar een gemeenteloket te gaan. Door de coronamaatregelen is dit momenteel het geval.

Vraag schriftelijk een BSN aan door een brief te sturen naar de Belastingdienst. In de brief met de aanvraag van het BSN vermeldt men de volgende gegevens:
  1. de reden waarom de werknemer het BSN nodig heeft (bijvoorbeeld voor werk in Nederland)
  2. de adresgegevens van de werknemer in het buitenland
  3. het telefoonnummer of e-mailadres waarop de Belastingdienst de werknemer kan bereiken
  4. een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  5. een woonplaatsverklaring van het woonland (via de gemeente waar de werknemer woont) in het Nederlands, Duits of Engels. Als het krijgen van een woonplaatsverklaring een probleem is, accepteert de Belastingdienst ook een kopie van een recente afrekening gas, water en licht of een ander document waaruit de woonplaats blijkt
  6. gebruik het (voor een andere situatie gemaakte) formulier Verzoek burgerservicenummer voor toeslagpartner (buitenland)
Let op! De woonplaatsverklaring of het andere document mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X