Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Zelfstandigenaftrek gaat helemaal verdwijnen

Uit een advies van de commissie onder leiding van oud-topambtenaar Borstlap aan het kabinet blijkt dat de belastingvoordelen voor zelfstandigen moeten verdwijnen. Dit wil dus zeggen dat onder andere de zelfstandigenaftrek geleidelijk wordt afgebouwd tot nihil.

In het advies van de commissie Borstlap staat dat de groeiende ongelijkheid op de arbeidsmarkt schadelijk is voor veel mensen en de economie. Deze ongelijkheid zorgt ervoor dat flexwerkers omdat ze onzeker zijn over hun werk en inkomen geen huis kunnen kopen of aan kinderen durven te beginnen. Mensen met een vast contract hebben deze onzekerheden veel minder. Daarnaast komen flexwerkers ook niet in aanmerking voor de belastingvoordelen waarop zelfstandigen wel een beroep kunnen doen.

Iedereen is werknemer
Om deze ongelijkheid aan te pakken adviseert de commissie dat alle werkenden gelijke basisrechten en plichten moeten krijgen. Het uitgangspunt is dat iedereen die voor een onderneming of organisatie werkt werknemer is. Iemand is pas een zelfstandige als de opdrachtgever kan aantonen dat diegene ook echt als zelfstandige werkt. Dit leidt tot een heleboel arbeidsrechtelijke en fiscale adviezen.
Belastingvoordelen zelfstandigen afbouwen
Op fiscaal gebied is in het rapport opgenomen dat voor alle werkende mensen dezelfde belastingen gaan gelden. Ook moeten de belastingvoordelen voor zelfstandigen, zoals de zelfstandigenaftrek, geleidelijk worden afgebouwd. Voor zelfstandigen en directeuren-grootaandeelhouders moeten er regels (belastingvoordelen) komen die aansluiten bij het gebruik van kapitaal in de onderneming. Deze kapitaalsregel kan dus nadelig uitpakken voor zelfstandigen die niet veel investeren in hun onderneming en alleen werken, zij zullen geen of weinig gebruik kunnen maken van de te creëren belastingvoordelen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X