Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nederland krijgt zetel bij Internationale Maritieme Organisatie

Tijdens de conferentie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is Nederland gekozen als lid van de IMO-Council. De komende twee jaar heeft ons land daarmee een plek bemachtigd in dit dagelijkse bestuur van het agentschap van de Verenigde Naties. De IMO is verantwoordelijk voor internationale regels voor de scheepvaart op zee. Begin deze week was minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bij de conferentie in Londen om steun binnen te halen voor de Nederlandse kandidatuur. Tijdens de plenaire opening vroeg zij in haar toespraak aandacht voor een veiligere scheepvaart en een duurzamere maritieme sector voor zowel bemanning als omgeving.

‘Alle schepen die onze havens aandoen moeten veilig zijn, net als de 250 duizend schepen die jaarlijks langs de Nederlandse kust varen. Met deze belangrijke zetel bij de IMO kan Nederland veiligheid hoog op de agenda houden zodat dat we wereldwijd goede afspraken hierover maken. Dat wij hier veel belang bij hebben staat met de containerramp voor de Waddenkust begin dit jaar op ieders netvlies’, aldus Van Nieuwenhuizen. ‘Ook andere onderwerpen zoals minder uitstoot van broeikasgassen moeten we internationaal oppakken. Zo kunnen we ook de Nederlandse initiatieven voor het vergroenen van de scheepvaart in de showroom zetten.’

Verduurzaming
De afgelopen twee jaar lag de nadruk op afspraken om in navolging van het Parijse klimaatakkoord ook de zeescheepvaart te verduurzamen. In 2018 hebben de lidstaten afgesproken dat in het jaar 2050 de CO2-uitstoot met 50 procent moet zijn afgenomen. De zeevaart stoot nu wereldwijd ongeveer 2,5 procent van alle broeikasgassen uit. Het komende jaar zal voor een belangrijk deel in het teken staan van afspraken over hoe deze reductie van de uitstoot door zeeschepen moet worden gehaald. Nu werken de lidstaten binnen het IMO milieucomité aan voorstellen hoe deze uitstootvermindering technisch in de praktijk kan worden uitgevoerd. Onderdelen van de Nederlandse Green Deal voor een schone binnenvaart en zeevaart dienen hierbij als succesvolle voorbeelden.
IMO Assembly

Op vrijdag 29 november stemden de 174 IMO landen welke veertig landen de komende twee jaar een plek krijgen in de council. De zetel die Nederland namens het Koninkrijk invult, zal worden bekleed door de Nederlandse ambassadeur in Londen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X