Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Zorgkostendekking met terugwerkende kracht Nederland

Bent u in Nederland met terugwerkende kracht een periode onverzekerd geweest, terwijl u in die periode wel medische zorg heeft gehad? Eventuele zorgkosten zijn in beginsel voor eigen rekening. Tenzij u de 'vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking', de VOZD, afsluit met uitvoeringsorganisatie CAK.

Wanneer kunt u een VOZD afsluiten?
U kunt de VOZD afsluiten als u tegelijkertijd aan drie voorwaarden voldoet:
  1. U bent niet in staat geweest om op tijd een zorgverzekering in Nederland af te sluiten.
  2. U heeft zich geconformeerd aan de wettelijke verzekering voor gezondheidszorg die, achteraf gezien, ten onrechte op u van toepassing was.
  3. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vastgesteld per welke datum u verplicht Wlz-verzekerd was. Dit is de datum waarop u een zorgverzekering had moeten hebben.
Hoe sluit u een VOZD af?
U stuurt CAK een e-mail en vraagt een VOZD aan. CAK:
  • vraagt informatie op bij SVB, Belastingdienst, Belastingdienst/Toeslagen, zorgverlener, zorgverzekeraar CZ of buitenlandse zorgverzekeraar;
  • controleert of u voldoet aan de voorwaarden;
  • maakt een berekening van de te betalen of te innen vergoeding. Dat is het bedrag van de zorgkosten, min de door u verschuldigde vaste en inkomensafhankelijke bijdragen, plus de eventuele zorgtoeslag.
  • stelt de VOZD op en vraagt u om deze te ondertekenen.
U sluit de overeenkomst op vrijwillige basis af met CAK. Pakt de VOZD financieel nadelig uit? Dan hoeft u deze niet af te sluiten. Ondertekent u de VOZD? CAK betaalt of int het overeengekomen bedrag. Let op. Als CAK een bedrag uitbetaalt, is dat niet aan u maar rechtstreeks aan zorgverzekeraar CZ, de buitenlandse zorgverzekeraar, dan wel de zorgverlener.

Wanneer bent u in Nederland onverzekerd?
U bent onverzekerd als u geen zorgverzekering heeft voor een periode waarin u wel verplicht verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf het moment dat u verplicht Wlz-verzekerd raakt, bent u namelijk verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en moet u binnen uiterlijk vier maanden een zorgverzekering afsluiten. Sluit u pas na vier maanden een zorgverzekering af? Dan gaat de zorgverzekering in vanaf de aanvraagdatum. U bent dan minimaal vier maanden onverzekerd en heeft een hiaat in uw ziektekostendekking.

Een aantal voorbeelden:
  • U woont in België en werkt sinds 1 mei 2018 uitsluitend in Nederland, in loondienst van een in Nederland gevestigde werkgever. U denkt dat u in België verzekerd bent gebleven via uw mutualiteit. Pas op 5 april 2019 komt u erachter dat dit niet juist is en vraagt u een zorgverzekering aan bij zorgverzekeraar Univé. U bent onverzekerd in de periode van 1 mei 2018 tot 5 april 2019.
  • U woont in Nederland en werkt sinds 4 januari 2019 uitsluitend in België. U heeft zich in België ingeschreven bij een mutualiteit en in Nederland geregistreerd bij zorgverzekeraar CZ voor de Verdragspolis. Uw zoon van 16 jaar krijgt ook een Verdragspolis bij CZ. U geeft pas op 8 juli 2019 aan CZ door dat uw zoon sinds 10 februari 2019 elke zaterdag in Nederland werkt bij een supermarkt. CZ moet de Verdragspolis van uw zoon met terugwerkende kracht intrekken en biedt uw zoon een zorgverzekering aan die per 8 juli ingaat. Uw zoon is onverzekerd in de periode van 10 februari tot 8 juli 2019.
  • U woont in Nederland en krijgt een wettelijk pensioen uit Duitsland. U heeft zich in Duitsland ingeschreven bij een Krankenkasse en in Nederland geregistreerd bij zorgverzekeraar CZ voor de Verdragspolis. In Nederland kunt u het ouderdomspensioen AOW krijgen. Omdat u niet op de hoogte was van dit recht, heeft u geen aanvraag ingediend bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op 6 mei 2019 dient u alsnog een aanvraag in bij SVB. Op 12 juli kent SVB AOW-pensioen toe met terugwerkende kracht tot 6 mei 2018. U geeft dit door aan CZ. CZ trekt uw Verdragspolis in per 6 mei 2018. U vraagt 13 juli een zorgverzekering aan bij VGZ. U bent onverzekerd in de periode van 6 mei 2018 tot 13 juli 2019.
Waarom toch ziektekostendekking in een onverzekerde periode?
In de zaak Fischer-Lintjens, C-534/13, oordeelde het Europese Hof van Justitie op 4 juni 2015 dat een hiaat in de ziektekostendekking in strijd is met het Europese recht. Daarom besloot het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om uitvoeringsorganisatie CAK vanaf 1 januari 2018 een volmacht te geven om namens de Staat vaststellingsovereenkomsten af te sluiten met personen die met terugwerkende kracht onverzekerd zijn. Het is de bedoeling dat op 1 januari 2021 een definitieve wettelijke regeling in werking treedt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X