Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verslag Europese Commissie over automatische uitwisseling van inlichtingen

Met een brief aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Snel gereageerd op het verslag van de Europese Commissie over de automatische uitwisseling van inlichtingen tussen lidstaten op het gebied van directe belastingen.

Het verslag laat zien wat een slag er de afgelopen jaren is gemaakt met betrekking tot de administratieve samenwerking op belastinggebied op basis van de Richtlijn administratieve samenwerking (DAC).
Het proces van inlichtingenuitwisseling wordt in de brief van de staatssecretaris weergegeven. DAC 1 verplicht lidstaten om automatisch gegevens uit te wisselen over vijf categorieën van inkomsten en vermogen: arbeidsinkomen, directiehonoraria, levensverzekeringsproducten, pensioenen en eigendom van en inkomsten uit onroerende zaken. De uit te wisselen gegevens onder DAC 2 zijn de financiële rekeninggegevens. DAC 3 heeft gezorgd voor uitwisseling van gegevens over fiscale rulings. 

Aandachtspunten bij DAC 1 en 2 zijn de beschikbaarheid van het fiscaal identificatienummer van de belastingplichtige. De staatssecretaris verwacht hier op korte termijn verbetering in. DAC 1 en DAC 2 gegevens worden, indien mogelijk, opgenomen in de vooringevulde aangifte.

Met het koppelen van de ontvangen gegevens aan de juiste persoon heeft de Belastingdienst inmiddels een matchingspercentage weten te bereiken van 86% voor de DAC 2 gegevens. Dit proces wordt nog verder geoptimaliseerd. De automatische fiscale inlichtingenuitwisseling is een massaal en voortschrijdend proces dat steeds verder wordt vervolmaakt voor gebruik in het heffingsproces en in de strijd tegen belastingontduiking.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X