Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Tweede Kamer stemt in met goedkeuring MLI

De Tweede Kamer heeft op 12 februari 2019 ingestemd met het wetsvoorstel ter goedkeuring van het Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving. Dit Multilateraal Verdrag wordt ook wel aangeduid als het Multilateraal Instrument (MLI). Bij de behandeling is één amendement aangenomen.

Het MLI is een uitkomst van het zogeheten BEPS-project van de OESO. Dit project beoogt belastingontwijking door grondslagerosie en winstverschuiving door multinationals tegen te gaan. Jurisdicties kunnen bij de OESO laten registreren op welke bilaterale belastingverdragen zij het MLI van toepassing willen laten zijn (gedekte belastingverdragen). Het MLI biedt de mogelijkheid om bepaalde voorbehouden/keuzes te maken ten aanzien van diverse maatregelen. In het wetsvoorstel is aangegeven welke voorbehouden de Nederlandse regering wenst te maken. Het MLI is op een bilateraal belastingverdrag alleen van toepassing als beide verdragspartijen het bilaterale belastingverdrag bij de OESO hebben aangemeld als gedekt belastingverdrag en alleen voor zover zij dezelfde keuzes hebben gemaakt. Zie voor de ondertekening van het MLI door Nederland NTFR 2017/1866.

Het amendement betreft het opnemen van een voorbehoud op art. 12 MLI (kunstmatige ontwijking van de kwalificatie als vaste inrichting door middel van commissionairstructuren en soortgelijke strategieën) totdat er sprake is van effectieve conflictresolutie tussen voldoende leden van het MLI en Nederland. Uitgangspunt hierbij is dat er altijd een effectieve vorm van conflictresolutie dient te zijn indien er sprake is van onduidelijkheid tussen verschillende landen over de definitie van het begrip ‘vaste inrichting’ of de winsttoerekening.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X