Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Internationale inlichtingenuitwisseling met Kazachstan uitgebreid

In december 2018 is een Memorandum van Overeenstemming gesloten betreffende de samenwerking en inlichtingenuitwisseling voor belastingaangelegenheden tussen Nederland en Kazachstan.

Het Memorandum is een aanvulling op het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken van 25 januari 1988 en het Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen van 24 april 1966.

In het Memorandum worden onder andere de categorieën weergegeven voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen, zoals over onroerende zaken, ondermingswinsten, dividenden, interest, inkomsten uit vermogenswinsten, inkomsten uit salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen, directeursbeloningen en/of betalingen aan leden van managementteams, inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen en andere soortgelijke beloningen, alsmede overige inkomsten. Verder zijn er in het Memorandum nog bepalingen opgenomen over gelijktijdige belastingonderzoeken.

De eerste automatische inlichtingenuitwisseling heeft betrekking op het jaar 2018.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X