Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Binnenkort verplicht tien dagen vaderschapsverlof in alle EU-lidstaten

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben deze namiddag een akkoord bereikt over de verplichte invoering van tien dagen vaderschapsverlof. In België genieten kersverse papa’s al van dat recht, Belgische werknemers in Nederland zullen meer tijd bij hun pasgeborene kunnen doorbrengen.

De onderhandelaars raakten het eens dat vaders na de geboorte van hun kind recht hebben op tien dagen vaderschapsverlof. Voor die dagen moeten ze een vergoeding ontvangen die minstens even hoog is als de ziekte-uitkering. Het is de eerste keer dat Europa normen oplegt op dit vlak. In Duitsland, Oostenrijk, Slovakije en Kroatië bestaat vaderschapsverlof niet, in Nederland (vijf dagen) en zes andere landen is het verlof korter.

Het vaderschapsverlof maakt deel uit van een bredere richtlijn die een beter evenwicht tussen werk en privéleven nastreeft. Daar zit ook een aanpassing van de normen voor ouderschapsverlof in. De Europese minimumnorm blijft vier maanden per ouder, maar ouders zullen nog slechts twee in plaats van drie maanden kunnen overdragen. Ook voor ouderschapsverlof lag een vergoeding op het niveau van de ziekte-uitkering op tafel, maar dat was voor de lidstaten een brug te ver. Het compromis is dat ze “adequate” compensatie moeten voorzien.

Mantelzorgers
Daarnaast zijn de Europese onderhandelaars het ook eens geworden over de invoering van minimumnormen voor mantelzorgers. In iedere lidstaat krijgen werknemers het recht op vijf dagen zorgverlof per jaar. Tenslotte moeten alle mantelzorgers en ouders van kinderen jonger dan acht jaar hun werkgever om flexibele werkuren en telewerk kunnen verzoeken.

Eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen is ingenomen met het akkoord over haar voorstel, dat nog formeel moet goedgekeurd worden in het Europees Parlement en door de lidstaten. De nieuwe regels geven “gezinnen met werkende ouders en mantelzorgers een reële keuze in hoe zij werk en gezin willen combineren”, stelt Thyssen. Het akkoord is volgens de Belgische eurocommissaris “een enorme stap in de richting van een socialer Europa.” De lidstaten krijgen drie jaar tijd om de richtlijn om te zetten.

Loonkloof
De richtlijn zou ook de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen kleiner moeten maken. De regels zouden er immers voor moeten zorgen dat vrouwen beter vertegenwoordigd worden op de arbeidsmarkt. Hun werkgelegenheidsgraad ligt momenteel 11,5 procentpunt lager dan die van mannen, en ze werken veel minder voltijds. Thyssen wijst erop dat ook de bedrijven, meer dan ooit op zoek naar talent, hun voordeel zullen halen uit een sterkere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X