Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bij remigratie mag Nederland heffingskorting tijdsevenredig verminderen

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Nederland niet in strijd met het EU-recht handelt door het premiedeel van de algemene heffingskorting tijdsevenredig te verminderen. Het premiedeel van de heffingskorting is dan evenredig aan de periode waarin er sprake is van Nederlandse verzekeringsplicht.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Nederland niet in strijd met het EU-recht handelt door het premiedeel van de algemene heffingskorting tijdsevenredig te verminderen. Het premiedeel van de heffingskorting waarop Zyla recht heeft, is dan evenredig aan de periode waarin zij verzekerd is geweest in Nederland. Van de jaarlijkse heffingskorting wordt dan het gedeelte uitgesloten dat evenredig is aan elke periode waarin zij niet was verzekerd in Nederland, en in Polen woonde zonder daar een beroepsactiviteit uit te oefenen.

Het Hof van Justitie EU overweegt hierbij dat het primaire EU-recht een werknemer niet kan waarborgen dat verplaatsing naar een andere lidstaat dan zijn lidstaat van herkomst op sociaal gebied neutraal is. Een dergelijke verplaatsing kan namelijk op dat gebied meer of minder voordelig zijn voor de betrokken persoon. Volgens het Hof van Justitie EU waarborgt het EU-recht alleen maar dat voor werknemers die een activiteit uitoefenen op het grondgebied van een andere lidstaat dan hun lidstaat van herkomst, dezelfde voorwaarden gelden als voor de werknemers van die andere lidstaat.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X