Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Aardverschuiving in zorgverzekeringsland

De vier grootste zorgverzekeraars van ons land krijgen dit jaar enorme verschuivingen in het aantal verzekerden voor hun kiezen. De verschillen in premie spelen daarbij een hoofdrol. ,,Het huidige concurrentiestelsel werkt als een zonnetje.”

De grote winnaar met ruim 200.000 extra verzekerden (+5 procent) is VGZ, de tweede zorgverzekeraar van Nederland. ,,De belangrijkste reden is dat we voor dit jaar gewoon een goede premie konden bieden", zegt topman Tom Kliphuis. ,,Maar we letten ook continu op onze eigen kosten en zetten in op zinnige zorg. We kijken dan samen met dokters hoe de zorgverlening beter kan tegen lagere kosten.”

CZ (-118.000 verzekerden) en marktleider Achmea (-115.000 verzekerden) leveren allebei fors in. ,,We hanteren dit jaar een net iets hogere premie dan onze concurrenten", legt een woordvoerster van CZ uit. ,,Bij vergelijkingswebsites val je dan gelijk buiten de boot.” Deze verzekeraar gebruikt de overtollige reserves geleidelijk om de premiestijging te dempen. ,,Nu we dat uitsmeren, kunnen we wellicht volgend jaar nog wel wat.”
Afscheid van volmachten
Achmea haalt een andere reden aan voor het grote verlies. De marktleider heeft om strategische redenen afscheid genomen van een grote volmacht bij onderdeel Avéro, wat alleen al een min van 83.000 verzekerden oplevert. Een gevolmachtigde heeft de bevoegdheid om producten onder de naam van de zorgverzekeraar te verkopen. Maar steeds meer verzekeraars willen af van deze relatief dure samenwerkingen.

Ook Achmea-topmerk Zilveren Kruis levert 30.000 verzekerden in, meldt het concern. Menzis, de vierde zorgverzekeraar, heeft er juist meer dan 27.000 klanten bij gekregen. Het gaat bij alle zorgverzekeraars om voorlopige cijfers.

Menzis schrijft de 'lichte groei’ van het aantal verzekerden zelf toe aan een relatief goede premiestelling, terwijl de coöperatie tegelijk afscheid moest nemen van het FNV-collectief en enkele gemeentepolissen. ,,Het is per saldo binnen de perken gebleven", aldus een zegsman. Daarnaast zet Menzis dit jaar onderscheidend in op gezondheidspreventie, een trend onder burgers.

Recordgroei
VGZ stelt overigens dat de ruim 200.000 extra verzekerden een recordgroei bij één verzekeraar betekenen, sinds de start van het huidige stelsel in 2006. Datacentrum Vektis - waar alle zorgcijfers worden bijgehouden - wil die constatering desgevraagd niet bevestigen.

Openbare cijfers van Vektis tonen wel aan dat 6,6 procent van alle verzekerden dit keer is gewisseld van zorgverzekering. In totaal gaat het vooralsnog om ruim 1,1 miljoen overstappers. Tot uiterlijk 1 februari hebben verzekerden de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Het is niet per se gunstig als een verzekeraar te snel groeit, omdat er dan druk komt te staan op de financiën, maar VGZ heeft volgens topman Kliphuis de zaakjes goed op orde. ,,Deze groei kunnen we aan, ook operationeel. We zijn de afgelopen jaren echt efficiënter gaan werken.”

Zinnige zorg
Kliphuis noemt als voorbeeld van zinnige zorg het proberen te voorkomen van onnodige operaties. ,,Zo is het standaard om bij mensen met een galsteen de galblaas te verwijderen. Maar na uitgebreide uitleg van de arts over alternatieven, zoals een andere leefstijl of medicijnen, zegt ruim 20 procent van de patiënten: ‘Die operatie laten we maar even zitten.’ Zo hebben we honderden voorbeelden opgehaald bij de zorgaanbieders zelf.”
Naar schatting een vijfde van de zorg is volgens hem onnodig. ,,In de hele ziekenhuiszorg gaat 25 miljard om, dus daar zit 5 miljard potentiële besparing.”

Volgens Peter Ruys, directeur van vergelijkingswebsite ZorgKiezer.nl, nemen de premieverschillen tussen verzekeraars de laatste jaren enorm toe. ,,Het klopt dat bepaalde zorgverzekeraars dit jaar snel uit de lijstjes zijn gevallen. Want als allereerste kijken overstappers toch naar de hoogte van de premie. Pas later komen hun zorgwensen aan bod. In die zin werkt het huidige concurrentiestelsel als een zonnetje.”

De vier grootste zorgverzekeringsconcerns hadden in 2018 samen 86,5 procent van de markt in handen. Het marktaandeel van de kleinere zorgverzekeraars, zoals ONVZ en DSW, loopt de laatste jaren gestaag op.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X