Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Een voordeel behalen door hypotheekrente vooruit te betalen

Voor belastingplichtigen die verwachten in 2019 een lager inkomen te ontvangen, waardoor ze in een lager tarief voor de inkomstenbelasting gaan vallen, of hun box 3-vermogen willen verlagen, kan het een voordeel opleveren als zij nu hun hypotheekrente van 2019 vooruit betalen. Er mag echter maar wel een half jaar aan vooruitbetaalde rente worden afgetrokken.

Kiest een belastingplichtige ervoor om een deel van de hypotheekrente (tool) die hij verschuldigd is in 2019 al in 2018 vooruit te betalen, dan kan dit een voordeel voor de inkomstenbelasting opleveren als dit tegen een hoger tarief afgetrokken kan worden dan in 2019. Ook zal het box 3-vermogen per 1 januari 2019 lager zijn waardoor een lager bedrag aan heffing verschuldigd kan zijn.
Hoogste schijf levert sowieso voordeel op
Trekt de belastingplichtige zijn hypotheekrente in 2018 af tegen het tarief van de hoogste schijf, dan behaalt hij bij vooruitbetaling in ieder geval een voordeel van 0,5%-punt. Het maximum waartegen hij de hypotheekrente mag aftrekken, wordt in 2019 namelijk verder verlaagd van 49,5% naar 49%. Vanaf 2020 zal de aftrek van hypotheekrente versneld worden afgebouwd naar 37,05% in 2023. Volgend jaar en de jaren erop levert het dus nog meer op om de rente vooruit te betalen.
Maar half jaar rente aftrekken
Houd in de gaten dat er maar maximaal een half jaar aan vooruitbetaalde hypotheekrente over 2019 mag worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting over 2018. De bank of andere hypotheekinstelling moet overigens wel toestemming verlenen voor deze vooruitbetaling.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X