Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Tweede Kamer keurt Belastingplan 2019 met flink wat moties goed

De Tweede Kamer heeft onlangs het Pakket Belastingplan 2019 aangenomen. De vele moties die op het plan waren ingediend zijn ook goedgekeurd.

De eerste horde voor het Belastingplan 2019 is genomen. De Tweede Kamer stemde afgelopen donderdag 15 november over dit plan en keurde het goed. Er zijn daarmee ook een flink aantal moties en amendementen aangenomen. Ten aanzien van het Belastingplan 2019 was er een amendement over de differentiatie van de OZB-tarieven ingediend. Door dit amendement krijgen gemeenten de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen zoals de scouting, en goede doelen, het lagere tarief voor woningen te rekenen voor de onroerendezaakbelasting in plaats van het hogere tarief voor niet-woningen.

Jaaraangifte BTW kleine ondernemer blijft
Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:
  • De jaaraangifte BTW voor kleine ondernemers (tool) blijft bestaan. Het was de bedoeling dat dit verplicht een kwartaalaangifte zou worden maar gezien de toename van de administratieve lasten is hier vanaf gezien.
  • Het indienen van fiscale wetten moet zo veel mogelijk verspreid over het jaar gaan plaatsvinden.
  • Er moet een voorstel komen waarin is opgenomen dat zonnepanelen niet mogen worden meegerekend voor de onroerendezaakbelasting.
  • In het Handboek Loonheffingen (tool) moet worden opgenomen welke mogelijkheden er zijn om een studietoelage te verstrekken aan studerende kinderen van werknemers.
  • Proberen om in kaart te brengen hoeveel mensen een letselschadevergoeding hebben ontvangen, wat het financieel kost als letselschadevergoedingen uitgezonderd worden in box 3, hoe de letselschadevergoedingen buiten box 3 gehouden kunnen worden en de uitvoerbaarheid ervan door de Belastingdienst bekijken.
  • Monitoren van effecten afschaffing BPM-teruggaafregeling.
  • De verduurzaming van de samenleving mag niet ontmoedigd worden door hogere lokale lasten.
  • De effecten van de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1) evalueren en monitoren.
Modernisering KOR goedgekeurd
Daarnaast zijn dus de verdere zeven wetsvoorstellen zoals het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019, het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019 en het wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 aangenomen. Ook de modernisering van de kleineondernemersregeling is goedgekeurd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X