Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Fiscus wil inzage in Museumkaart om belastingplicht aan te tonen

De Belastingdienst heeft om inzage in het gebruik van een Museumkaart gevraagd omdat hij hiermee hoopt aan te tonen dat een belastingplichtige in Nederland woont. De Museumkaartstichting wil echter geen inzage geven vanwege de privacy. Een kort geding moet uitwijzen hoe ver de controlemacht van de fiscus reikt.

De Belastingdienst mag op grond van artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen gegevens opvragen die voor de heffing van de belasting van belang kunnen zijn. Hij moet immers kunnen controleren of een ingevulde aangifte ook correct is. Dit opvragen hoeft niet alleen bij de betreffende belastingplichtige te zijn, ook ondernemingen en andere instellingen kunnen worden gevraagd om fiscaal relevante gegevens voor de controle van belastingplichtigen aan te leveren. Uit de jurisprudentie blijkt dat de fiscus vaak zijn zin krijgt bij het opvragen van gegevens als de andere partij niet wil meewerken.

Te grote inbreuk op de privacy
De Belastingdienst kreeg echter een tijdje terug het deksel op de neus toen er naheffingen werden opgelegd aan leaserijders waarbij de kentekenregistratie van flitscamera’s was gebruikt om het hogere privégebruik (> 500 kilometer) van de auto van de zaak aan te tonen. De Hoge Raad vond dit gebruik echter een te grote inbreuk op de privacy. Na verdere bestudering van deze arresten is echter tot de conclusie gekomen dat voor de heffing en controle van de motorrijtuigenbelasting (MRB) het niet nodig is om belastingplichtigen langere tijd te volgen (wat een pijnpunt in de arresten was). Daarom wordt nu in de Wet MRB de mogelijkheid geschapen om kentekengegevens vast te leggen met behulp van een technisch hulpmiddel voor de handhaving en controle van de wet MRB.
Inzage in gebruik Museumkaart
Nu wil de Belastingdienst echter inzage in het gebruik van de Museumkaart om zo te kunnen bewijzen dat een belastingplichtige in Nederland woont in plaats van in het buitenland. De stichting die deze kaart beheert weigert dit echter omdat het de privacy van de kaarthouder zou aantasten. Daarom heeft de fiscus een kort geding aangespannen en zal blijken of de fiscus bijna alles kan opvragen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X