Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


30%-regeling meer dan alleen een belastingkorting op loon

De afschaffing van de dividendbelasting gaat niet door. Daardoor is er onder meer ruimte voor een overgangsregeling voor de aangekondigde verkorting van de maximale duur van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers van acht naar vijf jaar.

Onder voorwaarden komt een ingekomen werknemer in aanmerking voor de 30%-regeling. Deze regeling houdt in dat de werkgever maximaal 30% van het brutoloon netto mag uitbetalen aan deze werknemer. Dit is een aantrekkelijke regeling, zowel voor de ingekomen werknemer als voor de werkgever. Het moet gaan om een buitenlandse deskundige werknemer. Deze werknemer moet ten minste een brutoloon ontvangen van € 37.296. Is het een werknemer die jonger is dan 30 jaar, dan geldt soms een lagere looneis van € 28.350. De werknemer moet dan wel beschikken over een Nederlandse universitaire graad of een daarmee vergelijkbare buitenlandse graad. Om zeker te zijn doet de werkgever er daarom goed aan het buitenlandse diploma te laten waarderen door de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs (Nuffic).

Voordeel werkgever met nettoloonafspraak
Een werkgever kan met de werknemer een brutoloon afspreken en bij uitbetaling aan de werknemer 30% onbelast uitbetalen. De werkgever kan er ook voor kiezen het voordeel van de 30%-regeling aan zichzelf toe te kennen door met de werknemer een nettoloonafspraak te maken.

Andere voordelen 30%-regeling
De werknemer kan bij toepassing van de 30%-regeling kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht voor toepassing van box 3. Hij is daarbij dan alleen belasting verschuldigd over bezittingen in Nederland, zoals onroerende zaken. Hij hoeft in Nederland geen belasting te betalen over zijn bankrekeningen of beleggingsportefeuilles. Een ander voordeel van de 30%-regeling is dat een werknemer zijn buitenlandse rijbewijs eenvoudig kan omruilen in een Nederlands rijbewijs.

Toch overgangsrecht
Aanvankelijk was aangekondigd dat de verkorting van de maximale duur van de 30%-regeling van acht jaar nu naar vijf jaar vanaf 1 januari 2019 zonder overgangsrecht zou plaatsvinden. Op 15 oktober jl. is nu voorgesteld om overgangsrecht in te voeren voor de groep van werknemers voor wie de 30%-regeling door verkorting van de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X