Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting

De belastingplicht van een niet-inwoner is beperkt tot inkomsten die afkomstig zijn uit een Nederlandse bron. Soms is behandeling als binnenlandse belastingplichtige mogelijk. Dan kan bijvoorbeeld buitenlandse hypotheekrente worden afgetrokken.

Een natuurlijk persoon die niet in Nederland woont maar wel inkomsten geniet die afkomstig zijn uit Nederland is buitenlandse belastingplichtige. De grondslag waarover Nederland belasting heft is beperkt tot inkomsten uit een Nederlandse bron:
  • inkomsten uit werk en woning in Nederland;
  • inkomsten uit aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap;
  • inkomsten uit sparen en beleggen in Nederland.
Tegenover die beperkte heffingsgrondslag staat de onmogelijkheid om aftrekposten te claimen. Ook heeft een buitenlandse belastingplichtige in beginsel geen recht op heffingskortingen (met uitzondering van de arbeidskorting).

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen
Een buitenlandse belastingplichtige wordt soms behandeld als een binnenlandse belastingplichtige. In dat geval bestaat er wel recht op heffingskortingen en als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kunnen aftrekposten worden geclaimd in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Er is dan sprake van een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is een persoon:
  • die als inwoner van een andere lidstaat van de Europese Unie, de EER, Zwitserland of de BES-eilanden in de belastingheffing van dat land wordt betrokken en
  • van wie het inkomen geheel of nagenoeg geheel (90% of meer) in Nederland is onderworpen aan de loonbelasting of inkomstenbelasting en
  • die een inkomensverklaring van de belastingautoriteit van zijn woonland verstrekt.
Ook de niet-belastingplichtige partner van een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige kan kwalificeren voor deze regeling als beide partners samen voldoen aan de voorwaarde dat het wereldinkomen voor minimaal 90% in Nederland is onderworpen aan de loon- of inkomstenbelasting.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X