Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingplan 2018 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer is op 23 november 2017 akkoord gegaan met het pakket Belastingplan 2018. De Eerste Kamer stemt volgens planning op 19 december 2017 over de verschillende wetsvoorstellen binnen het pakket Belastingplan 2018. Zie ook Wat zit er in het pakket Belastingplan 2018?

Het wetsvoorstel Belastingplan 2018 bevat belastingmaatregelen die per 1 januari 2018 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die beogen de koopkracht van Nederlandse huishoudens te versterken, met name die van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Met nota van wijziging van 6 november 2017 en nota van wijziging van 21 november 2017 zijn voorstellen met betrekking tot verschillende onderwerpen uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III in dit wetsvoorstel opgenomen. Zie ook 6 maatregelen uit regeerakkoord komen in Belastingplan 2018.

Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2018 en bevat maatregelen ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud van het fiscale stelsel en andere maatregelen die meer technisch van aard zijn of die geen of nauwelijks gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2018. Het voorstel voorziet onder meer in een aantal nadere maatregelen om belastingontwijking actief en in internationale samenwerking aan te pakken. Zie ook Overige fiscale maatregelen 2018 – vijf loonbelastingmaatregelen.

Vereenvoudigd derdenbeslag
Er is een amendement aangenomen wat betreft het derdenbeslag. Met dit amendement wordt geregeld dat de in het wetsvoorstel voorgestelde mogelijkheid voor de ontvanger om vereenvoudigd derdenbeslag te leggen op alle soorten vorderingen in werking treedt op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. Het ontwerp van dat koninklijke besluit wordt ten minste vier weken voordat het besluit wordt vastgesteld, toegezonden aan de Staten-Generaal. Het doel van dit amendement is dat de vereenvoudiging van het derdenbeslag niet eerder in werking treedt dan dat geregeld is dat bij dit beslag de beslagvrije voet gerespecteerd wordt. Zie ook Vereenvoudigen derdenbeslag en beslagvrije voet.

Afschaffing Wet-Hillen
De Tweede Kamer heeft ook op 23 november 2017 ingestemd met de afschaffing van de Wet-Hillen. De wet zorgt ervoor dat huiseigenaren een belastingvoordeel krijgen als ze hun hypotheek helemaal of voor een groot deel hebben afgelost. Het kabinet wil deze regeling in de komende 30 jaar in stappen afbouwen, ingaand per 1 januari 2019. Het wetsvoorstel Geleidelijke uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X