Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Papieren schenking toch niet van papier

Om een papieren schenking het gewenste effect te laten sorteren, moet sprake zijn van daadwerkelijke betaling van de over het schuldig erkende bedrag verschuldigd geworden rente. Als er geen duidelijke samenhang meer te zien is tussen het schuldig erkende bedrag en het bedrag van de daadwerkelijk betaalde rente gaat het fout. Zo bleek uit een zaak die voorlag aan Hof Arnhem-Leeuwarden.

Een erflater had één zoon aangewezen als enig erfgenaam en aan zijn andere twee zonen de legitieme portie gelegateerd. Aan de zoon/enig erfgenaam had erflater van 2004 tot en met 2011 geldbedragen schuldig erkend van in totaal € 54.539 tegen een rente van ongeveer 6%. In 2013 overleed erflater. Van de tot en met 2013 verschuldigde rente van € 15.442 was ultimo 2013 slechts € 10.371 door erflater aan de zoon betaald. Aan de zoon werd een aanslag erfbelasting over 2013 opgelegd voor een verkrijging van € 54.539, waartegen de zoon een beroepsprocedure startte.

In geschil was of de papieren schenking terecht als belaste verkrijging voor de erfbelasting was gerekend. Zoonlief stelde dat dit ten onrechte was gebeurd, omdat op overlijdensdatum de tot 2011 verschuldigde rente op correcte wijze was betaald en de over 2012 verschuldigde rente was overgemaakt. De inspecteur weersprak dit en stelde dat de betaalde rentebedragen niet aansloten bij de verschuldigde rentebedragen en daardoor sprake was van een fictieve erfrechtelijke verkrijging. Het hof overwoog dat per jaarlijkse schuldigerkenning moest worden bezien of de in dat jaar verschuldigde rente ook daadwerkelijk was betaald. Het bleek dat geen aansluiting was tussen de door erflater daadwerkelijk betaalde rentebedragen en de verschuldigd geworden rentebedragen. Evenmin was alle verschuldigde rente op overlijdensdatum daadwerkelijk betaald. Er was dus sprake van een fictieve verkrijging. Het hoger beroep werd ongegrond verklaard en de aanslag bleef in stand.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X