Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Jongerius haalt zwaarbevochten overwinning in Europees Parlement

De invoering van het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek’ is voor de gehele Europese arbeidsmarkt een stap dichterbij gekomen. In het Europees Parlement tekent zich een ruime meerderheid af voor scherpere regels voor werknemers die zijn gedetacheerd.

In de commissie sociale zaken en werkgelegenheid stemden maandag 32 van de 53 parlementsleden voor een herziening van de zogenoemde detacheringsrichtlijn uit 1996. Daarin moet volgens deze meerderheid de gelijke beloning worden vastgelegd, evenals een maximale duur van 24 maanden voor de uitzending.

Verzet uit Oost-Europa
Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) had zich hard gemaakt voor de aanpassing nadat de Europese Commissie in maart vorig jaar een voorstel had gedaan. De afgelopen anderhalf jaar moest zij samen met haar christendemocratische collega Elisabeth Morin-Chartier verzet bij vooral collega's uit Midden- en Oost-Europa zien te overwinnen. Die stelden dat West-Europa erop uit is om de eigen arbeidsmarkt te beschermen tegen goedkopere concurrentie.

Jongerius stelde maandag dat zij een ‘sterk mandaat’ had gekregen, hoewel in haar commissie acht leden tegenstemden en dertien leden zich onthielden van stemming. Nu moet een meerderheid van het gehele parlement zich nog scharen achter de door Jongerius en Morin-Chartier gewenste herziening van de detacheringsrichtlijn. Daarna moet er een akkoord worden bereikt met de EU-lidstaten, die tot dusver nog geen compromis hebben bereikt.

Macron
In het Europees Parlement is vooral lang over de maximumlengte van de detachering gesteggeld. Jongerius wilde het liefst een kortere periode dan 24 maanden, maar zegt nu blij te zijn dat straks ‘vanaf dag één’ verzekerd is dat werknemers kunnen rekenen op dezelfde CAO-beloning.

De Franse president Emmanuel Macron torpedeerde in juni dit jaar eenzelfde compromis in de Europese ministerraad. Hij wil de detacheringsperiode beperken tot maximaal 12 maanden en een akkoord over strengere regels voor de transportsector. Dat leidde tot scherpe reacties vanuit Oost-Europa, maar Macron heeft nog niet ingebonden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X