Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


De Nederlandse inkomensverklaring is strijdig met de Europese regels

Het is steeds duidelijker dat de inkomensverklaring die vanaf 2015 in de Nederlandse wet is opgenomen niet voldoet aan de Europese regels.

Een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige heeft recht op dezelfde fiscale faciliteiten als een inwoner van Nederland, zoals bijvoorbeeld aftrek van hypotheekrente voor de lening aangegaan voor de buitenlandse eigen woning.

Om te kwalificeren moet de buitenlands belastingplichtige een inkomensverklaring overleggen waaruit blijkt dat het inkomen voor 90% of meer is onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting. De inkomensverklaring bevat een overzicht van het naar Nederlandse fiscale maatstaven berekende inkomen. De buitenlandse belastingdienst dient vervolgens te verklaren dat dit inkomen correct berekend is.

Problemen met de inkomensverklaring
Het is helder dat dit systeem niet werkt. Alleen al omdat de communicatie en afstemming met de belastingdienst in het buitenland een stuk stroever gaat dan in Nederland. Thans heb ik een praktijkgeval bij de hand waar de Spaanse belastingdienst de verklaring alleen tekent, als de verkoopwinst van de Spaanse eigen woning als inkomen wordt meegenomen.

Het formulier inkomensverklaring 2016 berekent het box 3-inkomen als volgt:
Uw aandeel in de bezittingen min schulden x 0,04

In Duitsland wordt rente belast en is het onderliggende banksaldo niet relevant en niet bij het Finanzamt beschikbaar. Hoe kan de berekening van het box 3-inkomen dan worden gecontroleerd?

Door het ontbreken van een ondertekende inkomensverklaring wachten sommige buitenlandse belastingplichtigen nog steeds op een belastingteruggaaf over 2015 die volgt uit hun begin 2016 ingediende aangifte inkomstenbelasting.

Op 14 juni 2016 stelt de staatssecretaris dat er geen problemen bekend zijn met de inkomensverklaring. Een jaar later geeft hij echter aan dat er in 19 (!) landen problemen zijn met de afgifte van die verklaring.

Zelfs wanneer een belastingplichtige aan alle Europese vereisten voldoet kan het toch zo zijn dat hij niet kwalificeert door het ontbreken van de inkomensverklaring. Dat is een belemmering van het vrije verkeer van werknemers die strijdig is met Europese wet- en regelgeving. Op 6 september jongstleden heeft de staatssecretaris aangegeven maatregelen te hebben getroffen om de afgifte van inkomensverklaringen te bevorderen. Dit is naar mijn mening onvoldoende.

Daarnaast heeft het Europese Hof van Justitie op 9 februari 2017 in de zaak X bepaald dat het Nederlandse 90%-criterium aanpassing behoeft. De wetgever is nu aan zet. Tot die tijd kunnen belastingplichtigen zich natuurlijk altijd rechtstreeks beroepen op de Europese regels.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X